Pääkirjoitus 2.2.2001:
USA:n talouden lama ei ole vienyt
Euroopalta uskoa tulevaisuuteen

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Alan Greenspan yrittää torjua talouslamaa ohjauskorkoa laskemalla. Monien mielestä hän on kuitenkin myöhässä.
Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Alan Greenspan yrittää torjua talouslamaa ohjauskorkoa laskemalla. Monien mielestä hän on kuitenkin myöhässä.

Viime vuoden pohdituimpia aiheita ekonomistien keskuudessa oli, päättyykö Yhdysvaltain ennätyspitkä talouskasvu pehmeään laskuun vai äkkirysähdykseen. Tämän päivän tietojen valossa jälkimmäinen vaihtoehto näyttää olevan lähempänä totuutta kuin edellinen.

Viimeisimmät uutiset Yhdysvaltain talouskasvun nopeasta heikkenemisestä yllättivät tarkkailijatkin. Kokonaistuotannon kasvuvauhti putosi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,2 prosentista 1,4 prosenttiin vuositasolla. Ennakolta tuotannon kasvun odotettiin alenevan vain 1,9 prosenttiin. Muutos on kovaa luokkaa, kun muistetaan, että viime vuonna ensimmäisen puolivuotiskauden kasvu oli vielä kuusi prosenttia.

Jyrkän pudotuksen taustalla on osaltaan kuluttajien uskon lopahtaminen talouskasvun jatkumiseen. Kuluttajien odotuksilla on suuri merkitys Yhdysvalloissa, koska yksityistalouksien osuus kokonaistuotannosta on kahden kolmasosan luokkaa.

Yhdysvaltain keskuspankki reagoi tuoreisiin talouslukuihin odotetusti alentamalla ohjauskorkoa puolella prosenttiyksiköllä. Tämä oli jo toinen ohjauskoron lasku lyhyen ajan sisällä ja lisää on ilmeisesti pian tulossa. Näyttää siltä, että keskuspankin johtaja Alan Greenspan on ollut liikaakin huolissaan inflaation vaarasta ja väheksynyt laman mahdollisuutta. Keskuspankin toimet vaikuttavat enemmänkin paniikkijarrutukselta kuin talouslaman hallitulta torjunnalta.

Vaikka Yhdysvaltain talouden alamäki heijastuu myös Eurooppaan, muun muassa pörssikurssien voimakkaana laskuna, luottamus talouteen on edelleen varsin korkealla tasolla. Saksassa Yhdysvaltain talouskasvun romahtamisen ei uskota vaikuttavan paljoa, koska maan riippuvuus viennistä Yhdysvaltoihin on vähentynyt.

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on tammikuussa tehdyn kyselyn mukaan jopa hieman kasvanut. Mikäli Yhdysvaltain talous kuitenkin syöksyy todelliseen lamaan, on selvää, että vaikutukset näkyvät myös täällä.

Yhdysvalloissa kasvun nopea hidastuminen on tuonut mukanaan irtisanomisten aallon yrityksissä. Etenkin autoala on kärsinyt pahoin kysynnän tyrehtymisestä. Kymmenet tuhannet työntekijät ovat saaneet lopputilin kouraansa. Samanlaista kehitystä on näkynyt myös puhelinalalla. Suomessa ei suuria henkilöstöleikkauksia ole näillä näkymin odotettavissa, joskin Sammon, Alma Median ja Yleisradion suunnitelmat väen vähentämisestä saattavat enteillä, mitä on tulossa.

Paljon riippuu nyt siitä, miten Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikka tehoaa. Toiveet talouden taantuman jäämisestä lyhyeksi ovat kuitenkin perusteltuja, koska Yhdysvaltain talous on terveellä pohjalla, ehkä yksityistalouksien velkaantumista lukuun ottamatta.