Pääkirjoitus 8.6. 2000
Valtion energiayhtiö Fortum
olisi aika saada jo raiteilleen

Toimitusjohtaja Mikael Lilius luo toiveikkuutta Fortumiin.<br />   
Toimitusjohtaja Mikael Lilius luo toiveikkuutta Fortumiin.
   

Valtion energiayhtiö Fortum on kuukausia kestäneen hämmingin jälkeen saanut uuden toimitusjohtajan. Monen pörssiyhtiön saneeraajana tunnettu suomenruotsalainen Mikael Lilius tulee talon ulkopuolelta, suorastaan Suomen ulkopuolelta Ruotsista 12 vuoden jälkeen.

Liliuksen kohdistuvat nyt suuret odotukset ja ensimmäiset arviot hänen mahdollisuuksistaan vaikuttavatkin toiveikkailta. Luottamusta Liliukseen ei ole juurikaan hälventänyt edes se, että hänen nyt taakseen jättämänsä ruotsalainen lääkealan yhtiö Gambron on ollut vastikään suurissa vaikeuksissa.

IVO:n ja Nesteen fuusion kautta tekosynnytetty jättiyhtiö Fortum on kompuroinut pahanlaisesti kolme vuotta. Kahden erityyppisen suuryhtiön yhdistäminen ei ole koskaan helppoa, mutta Fortumin kohdalla epäonnistuttiin johdon organisaation rakentamisessakin - tai ainakaan pääjohtajan ja yhtiön hallituksen päätoimisen puheenjohtajan keskinäinen työnjako ei toiminut.

Nyt Fortumin johdosta vakuutetaan, että työnjako on selkeä. Toimitusjohtaja Lilius vastaa operatiivisesta johtamisesta yhteisesti laaditun strategian pohjalta. Fortum tavoittelee selkeästi johtavaa asemaa pohjoismaisena energiayhtiönä.

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Matti Vuoria vetäytynee tässä yhteydessä enemmän taka-alalle ajattelemaan suuria ajatuksia. Silti herättää ihmetystä, miksi kahden isopalkkaisen johtajan järjestelmä haluttiin Fortumissa yhä säilyttää. Tämän jälkeen lienee ainakin selvää, että jos ristiriitoja korkeimman johdon kesken jälleen ilmenee, lähtölaskenta luetaan silloin Vuorialle.

Fortumin uuden johdon on joka tapauksessa ensimmäiseksi pystyttävä kohentamaan yhtiön sisäistä henkeä. Vasta se luo edellytykset "palauttaa yhtiö hyvällä tavalla normaaliin taloudelliseen todellisuuteen", kuten hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka-Christian Björklund yhtiön tärkeintä tavoitetta luonnehti.

Tietenkin Fortumin olisi mitä pikimmin luotava uskottavuus myös ulospäin. Kun kysymyksessä on pörssiyhtiö, vaikkakin 75-prosenttisesti valtion omistama, ennen kaikkea ulkopuoliset sijoittajat on saatava vakuuttuneiksi yhtiön menestymisestä kovassa kansainvälisessä energiakilpailussa.

Valtion pitäisi pystyä vähentämään omistusosuuttaan Fortumista oleellisesti mahdollisimman pian, sillä se lisäisi välittömästi kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta, mutta sitä ennen kurssitasoa tulisi saada tulisi saada selvästi ylöspäin. Valtionkaan ei pidä myydä omaisuuttaan millä hinnalla hyvänsä.

Toivottavasti Fortumin tilanne uuden toimitusjohtajan myötä vakautuu mahdollisimman nopeasti. Kun talouden näkymät elinkeinoelämässä ovat erittäin valoisat pitkälle tulevaisuuteen, tähän ei pitäisi olla ainakaan ulkoisia esteitä.