Pääkirjoitus 27.4. 2000:
Ulosliputukset uhkaavat tehdä
lopun Suomen kauppalaivastosta

Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, on Suomen lippu merillä pian harvinaisuus.
Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, on Suomen lippu merillä pian harvinaisuus.

Kilpailu varustamoiden välillä kiristyy. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi niiden olisi saatava aikaan säästöjä. Korkeat henkilöstökulut ja erilaiset verot ovat menoja, joita vastaan varustamot yleisesti kapinoivat. Yhä useampi varustamo on hakenut ongelmaan ratkaisua liputtamalla aluksiaan maihin, joissa on halvemmat kustannukset.

Suunta on selvä. Ulosliputukset pääsivät vauhtiin 1980-luvun lopulla hiipuakseen tukitoimien ansiosta seuraavan vuosikymmenen alussa. Nyt ulosliputukset ovat jälleen voimakkaasti lisääntymässä. Tästä vuodesta uhkaa tulla katastrofaalinen Suomen kauppalaivaston kannalta, kun varustamot ovat joukolla siirtämässä laivojaan edullisempien lippujen alle.

Uusin todiste tästä saatiin, kun Viking Line ilmoitti tiistaina aloittavansa yt-neuvottelut kahden Turun ja Tukholman välillä liikennöivän aluksensa siirtämisestä pois Suomen lipun alta. Merimiesunionissa päätös selitetään pelkkänä uhitteluna, jolla pyritään vaikuttamaan Suomen hallitukseen. Hallituksen on määrä käsitellä merenkulun tukitoimia lähiviikkoina.

Merimiesunionissa, joka itse on ollut vaikuttamassa merenkulun kustannustason nostamiseen yli varustamoiden resurssien, asia tietysti halutaan nähdä näin. Tässä merimiesten ay-johto kuitenkin pettää itseään, sillä uhka ulosliputuksista on mitä ilmeisimmin todellinen.

On selvä, että yritys pyrkii varmistamaan toimintaedellytyksensä turvautumalla samoihin mahdollisuuksiin kuin kilpailijat. Tällä hetkellä Vikingin seitsemästä aluksesta yksi on ulosliputettu. Siljalla on viisi alusta Suomen lipun alla ja neljä Ruotsin lipun alla. Ruotsin lippu on laskelmien mukaan noin kymmenen prosenttia halvempi kuin siniristi.

Ei ole epäilystäkään, etteikö Silja reagoisi Vikingin lipunvaihtoon, mikä panisi taas puolestaan Vikingin harkitsemaan loppujenkin laivojensa ulosliputtamista. Finnlines on jo aiemmin uhannut ulosliputtaa myös Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivät laivansa, jos Silja ja Viking näin tekevät.

Hallituksella on mahdollisuudet estää tämä kehitys. Työkalut siihen antaa EU:n päätös vuodelta 1997, joka sallii varustamoiden tukemisen. Toistaiseksi Suomi on ottanut mallia niinkin tunnetulta merenkulkuvaltiolta kuin Itävallalta, joka Suomen ohella vastustaa tukia. Muut EU-maat ovat nähneet merenkulun tukemisen elintärkeäksi.

Tuet eivät tietysti kuulu normaaliin markkinatalouteen, mutta toisaalta merenkulusta lähes täysin riippuvaisen Suomen on varmistettava liikenteen jatkuminen kaikissa oloissa. Ulosliputtaminen on myös meriturvallisuusriski. Hallituksen lisäksi myös varustamoiden ja ay-liikkeen on osallistuttava talkoisiin.