Pääkirjoitus 15.4. 2000:
Start II sai duuman siunauksen
vuosien kädenväännön jälkeen

Strategisten aseiden rajoittamista koskevan Start II -sopimuksen ratifiointi on ollut yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskeisiä poliittisia tavoitteita. Kommunistienemmistöinen duuma on estänyt Yhdysvaltain ja Venäjän välillä solmitun sopimuksen ratifioinnin jo seitsemän vuoden ajan. Viime joulukuun parlamenttivaaleissa duuma sai kokoonpanon, joka mahdollisti vihdoinkin sopimuksen ratifioinnin perjantaina.

Käytännössä sopimus rajoittaa Venäjän ja Yhdysvaltain mannertenvälisten ydinkärkien määrän noin 6000:sta 3 000 - 3 500:aan vuoteen 2007 mennessä. Venäläisten ratifiointipäätöstä helpotti epäilemättä se, että Venäjän strategiset ohjukset ovat niin vanhoja, että niitä odotti romuttaminen jo muutenkin.

Joka tapauksessa Start II -sopimuksen ratifiointi oli erittäin tervetullut, koska se avasi tien Start III:lle eli molempien maiden ydinasearsenaalien uusille leikkauksille. Poliittisella tasolla Start III:sta on jo keskusteltu ja ensi maanantaina tapaavat Yhdysvaltain ja Venäjän aseriisunta-asiantuntijat Genevessä tunnustellakseen mahdollisuutta käynnistää Start III -prosessi.

Aseriisuntaneuvottelujen jatkoa varjostaa kuitenkin Yhdysvaltain pyrkimys mutta valtioiden välistä torjuntaohjussopimusta (ABM), joka asettaa tiukat rajat ohjustentorjuntajärjestelmän rakentamiselle. Monet asiantuntijat pitävät sopimusta strategisen vakauden peruskivenä. Yhdysvallat haluaa kuitenkin itselleen rajoitetun ohjuspuolustusjärjestelmän, mikä edellyttäisi muutoksia ABM-sopimukseen.

Venäjä suhtautuu ABM-sopimuksen muuttamiseen täysin kielteisesti. Nyt ratifioidun Start II -sopimuksen yhteyteen muun muassa liitettiin ehto, jonka mukaan Venäjällä on mahdollisuus sanoa irti Start II, jos Yhdysvallat rikkoo ABM-sopimusta. Venäjän jyrkkä kanta johtuu siitä, että sillä ei yksinkertaisesti ole varaa omaan torjuntajärjestelmään. Taloudellisessa ahdingossa rämpivällä maalla on rahoille muutakin käyttöä. Toisaalta Venäjä ei kuitenkaan voi hyväksyä Yhdysvaltain etulyöntiasemaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Yhdysvallat joka tapauksessa rakentaa jonkinlaisen ohjustentorjuntajärjestelmän, mitä ei voi pitää toivottavana, koska päätös uhkaa käynnistää uuden varustelukierteen.