Pääkirjoitus maanantaina 10. 4. 2000
Ukrainan kansanäänestys sai
kyseenalaista huomiota

Euroopan neuvoston tuoreessa kokouksessa Ukrainan ongelmat jäivät kiivaan Venäjä-väittelyn varjoon. Silti myös Kiovaan ehti heittyä sangen kyseenalaista huomiota. Strasbourgissa nousi keskusteluun kansanäänestys, jossa ukrainalaisilta vajaan viikon kuluttua kysytään parlamentin ja presidentin valtaoikeuksista.

Sunnuntaina 16. huhtikuuta ukrainalaisille asetetaan kuusi kysymystä. Merkittävä osa Euroopan neuvoston parlamentaarikoista katsoi viime viikolla, että kysymyksistä kaksi loukkaa Ukrainan perustuslakia; myös maan oma perustuslakituomioistuin on pitänyt kysymyksiä lainvastaisina. Taustalla väikkyy nykyisen presidentin Leonid Kutshman pyrkimys hankkia itselleen valtuudet parlamentin - eli ukrainalaisittain radan - hajottamiseen.

Ukraina tuskin haluaa kokea samanlaista äänioikeuden menetystä kuin Venäjän osaksi viime viikolla koitui; vielä vakavampaa olisi suoranainen erottaminen Euroopan neuvoston jäsenyydestä. Lienee lupa odottaa, että Ukraina ilmoituksensa mukaisesti luopuu kansanäänestyksen kiistanalaisista kysymyksistä tai muotoilee ne uudelleen. Silti Kiovan poliittiseen todellisuuteen jäävät parlamentin ja presidentin keskinäisissä suhteissa nyt kytevät kärhämät.

Ukrainan ulkoministeriö äityi viime viikon lopulla suomimaan Euroopan neuvoston parlamentaarista yleiskokousta, koska EN oli arvostellut Ukrainan päätöstä järjestää 16. huhtikuuta kansanäänestys nykyisen parlamentin hajottamismahdollisuudesta ja perustuslain uudistamisesta. Neuvosto uhkasi jopa jäädyttää Ukrainan jäsenyyden, jos Kiova panee täytäntöön perustuslain vastaisella menettelyllä saatavat äänestystulokset. Yleiskokous kiinnitti huomiota myös siihen, että jotkin äänestyskohdat eivät ole sopusoinnussa maan perustuslain kanssa siitä huolimatta, että Ukrainan perustuslakituomioistuin on hyväksynyt ne.

Ukrainan sisäpoliittinen polemiikki ja juridiikan vaihtuminen suoranaiseen juristeriaan osoittaa maan parlamentaaristen asetelmien monimutkaisuutta. Ulkoministeriö toteaa lausunnossaan mm., että vaatimus kansanäänestyksen lykkäämisestä on "sietämätön ja mahdoton hyväksyä". Ulkoministeriön mukaan Euroopan neuvosto jopa vaatii Kutshmaa "rikkomaan Ukrainan perustuslakia ja perustuslakituomioistuimen päätöksiä".

Kansainvälisillä organisaatioilla ei olekaan oikeutta rajoittaa Ukrainan kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia ja vapauksia, joihin kuuluu mahdollisuus päättää valtion asioista valtakunnallisilla ja paikallisilla kansanäänestyksillä; kysymys onkin siitä, että äänestyksillä ei saa tähdätä presidentin valtaoikeuksien taktiseen ja keinotekoiseen lisäämiseen tai yksinvallan elementtien kasvattamiseen kohti eurooppalaista yhdentymistä tähtäävässä valtiossa. Myös kansainvälisen yhteisön toiveisiin kuuluu, että ensi sunnuntain kansanäänestys rakentaisi virstanpylvään Ukrainan tiellä kohti yhdentynyttä Eurooppaa.