Pääkirjoitus 7.4.2000:
Yrityskauppa jatkoajalle,
Kv¿rner jatkaa telakka-alalla

Vuoden kestäneet neuvottelut Masa-Yardsin omistajuudesta vetivät toistaiseksi vesiperän. Norjalainen Kv¿rner-yhtymä joutuu ainakin tällä erää luopumaan telakkayhtiön myynnistä, koska monikansallinen ostajaryhmä on olennaisilta osiltaan hajonnut ja vetäytynyt hankkeesta.

Neljän osapuolen konsortiolta putosi pohja sen jälkeen, kun amerikkalainen Carnival-varustamo ja suomalaisryhmittymä ilmoittivat luopuvansa leikistä. Jäljellä jäivät enää puolalainen Gdynian Shipyard ja Kv¿rner.

Neuvottelujen nolo loppu tuli tuskin kenellekään yllätyksenä. Ristiriitojen merkit olivat nähtävissä pitkin matkaa, eikä norjalaisen osapuolen ylimielisyys, ylimitoitetut hintaodotukset ja amatöörimäiset kauppatavat ainakaan vähentäneet ongelmia.

Ostajien joukko oli jo alunperin liian suuri ja pyrkimyksiltään hajanainen. Osapuolten perimmäiset intressit vetivät kaikki eri suuntiin.Suomalaiset haluavat myydä laivalaitteistoja mahdollisimman hyvällä katteella ja amerikkalaiset ostaa aluksia mahdollisimman halvalla. Puolalaiset havittelevat puolestaan Masasta lähinnä alan teknologista osaamista.

Konsortion heikkous oli myös taloudellisilta voimavaroiltaan uskottavan vetäjän puuttuminen. Olisi tarvittu omistaja, jolla olisi kykyä ja halua sijoittaa varoja, ei niinkään telakoiden ostoon kuin niiden toiminnan jatkamiseen, so. laivojen rakennusaikaiseen rahoitukseen.

Epäselvyys telakoiden rahoitustakuista oli epäilemättä yksi keskeinen syy kaupanteon kariutumiseen. Suomi on pitänyt jääräpäisesti kiinni linjastaan, jonka mukaan telakat saavat vain puolelle käyttöpääomasta valtion takauksen. Suhtautumisen ymmärtää, kun muistaa historian, ei vähiten Wärtsilä-Marinen konkurssin opetukset.

Avainkysymys tästä eteenkin päin on, miten Kv¿rner pystyy viemään läpi nykyisen, vuoteen 2003 ulottuvan, yhteisarvoltaan parinkymmenen miljardin markan tilauskantansa.

Ensimmäinen koetus on Turkuun saatujen kahden Eagle-luokan loistoristeilijän esisopimuksen toteutuminen. Kyse on yhteensä seitsemän miljardin markan tilauksista, joista ostaja maksaa kauppasopimuksen allekirjoitusvaiheessa vakiintuneen tavan mukaan vain 15 prosenttia. Loput jää rakentamisen ajaksi telakan rahoitettavaksi.

Masa-Yardsin pääjohtajan tehtävät jättävä vuorineuvos Martin Saarikangas totesi torstaina, että valtion takuiden korottaminen on välttämätöntä, jos telakkateollisuuden halutaan Suomessa jatkuvan. Kuten kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreen pidättyvät kommentti tuoreelta osoitti, valtion varaan Masan omistajana jatkava Kv¿rner ei kuitenkaan voi tulevaisuutta laskea.

Edullisen käyttöpääoman kokoaminen markkinoilta on tässä tilanteessa tuskin kovin helppoa norjalaisyhtymällä, jonka motivaation heikkous koko telakkatoimintaan tiedetään. Se pakottaa vetämään ohjakset entistä tiukemmalle ja jatkamaan kustannusten karsintaa.

Vaikka julkinen spekulointi Masa-Yardsin ympärillä nyt laantunee, suomalaistelakoiden tulevaisuus on ja pysyy epävarmana kunnes nähdään, mihin norjalaisomistajan irrottautumisstrategia käytännössä johtaa.

Karmein ja myyjällekin kallein vaihtoehto olisi yritys ajaa toiminta alas tilattujen laivojen valmistuttua. Se olisi anteeksiantamaton karhunpalvelus sekä suomalaiselle telakkateollisuudelle että sen hyväksi pitkän päivätyön tehneelle Martin Saarikankaalle; armoitetulle myyntimiehelle, joka olisi ansainnut yli 40-vuotiselle uralleen nyt nähtyä uljaamman loppunousun.