Rikkaille ja köyhille
oma terveydenhoito?

Rikkaiden ja köyhien terveydenhuollon eriyttäminen rapauttaisi julkisen terveydenhuollon, sanoo kirjoittaja todeten  sen merkitsevän yhteiskunnan jakautumista kahden kerrokseen väkeen.
Rikkaiden ja köyhien terveydenhuollon eriyttäminen rapauttaisi julkisen terveydenhuollon, sanoo kirjoittaja todeten sen merkitsevän yhteiskunnan jakautumista kahden kerrokseen väkeen.

Rikas pankkiiri Björn Wahlroos ehdotti haastattelussa (23.9. Yle A-Plus), että varakkaat maksaisivat oman terveydenhoitonsa. Yhteiskunnan kustantama terveydenhuolto kuuluisi vain niille, joilla ei ole siihen varaa. Wahlroos ei kuitenkaan suostunut määrittelemään tulo- tai omaisuusrajaa, jonka ylitettyään henkilön pitäisi kustantaa oma terveydenhoitonsa.

Rikkaiden ja köyhien terveydenhoidon eriyttäminen olisi vastoin samanarvoisuusperiaatetta ja rapauttaisi julkista terveydenhoitoa. Yhteiskunta jakautuisi kahden kerroksen väkeen – varakkaisiin ja vähävaraisiin terveyspalveluiden käyttäjiin. Rikkaat hakeutuisivat todennäköisesti yksityissektorille, joka kasvaisi ja imisi lääkäreitä ja hoitajia pois julkiselta sektorilta. Köyhille tarjottaisiin niukentuvia yhteiskunnan järjestämiä terveyspalveluita.

Käytännössä omakustanteisen terveydenhuollon käyttäjät kattaisivat sairauskuluja yksityisillä sairausvakuutuksilla. Henkilönhän tulisi olla erityisen varakas, jotta hänen olisi mahdollista itse maksaa todelliset kustannukset mahdollisista kalliista hoidoista, esimerkiksi pitkistä sairaalahoidoista tai tehohoidosta.

Wahlroosin esittämä terveydenhuoltomalli on sitä paitsi koko yhteiskunnalle kallis ja tehoton. Tämän tiedämme USA:sta, jossa vapaaehtoisiin vakuutuksiin painottuvasta järjestelmästä pyritään pääsemään eroon presidentti Obaman johdolla. Amerikkalaiset käyttävät terveyspalveluihin liki kaksinkertaisen määrän bruttokansantuotteesta suomalaisiin verrattuna. Silti USA:ssa on kymmeniä miljoonia ihmisiä vailla kunnollista terveydenhoitoa tai heillä ei ole varaa maksaa välttämätöntä hoitoa.

Jos varakkaiden hoitomaksuja Suomessa halutaan lisätä, poistetaan yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvaus. Se on selvityksissä todettu epäsosiaaliseksi sekä eniten hyvätuloisia ja terveimpiä kansalaisia hyödyttäväksi. Vähävaraisilla sairailla ei Kela-korvauksen avullakaan ole mahdollisuutta käyttää yksityishoitoa. Noin 250 miljoonan euron vuosittainen yhteiskunnan tuki yksityisiin terveyspalveluihin voitaisiin ohjata säästöjen paineessa toimivaan julkiseen terveydenhuoltoon.

Niin rikkaat kuin köyhätkin tarvitsevat hyvän terveydenhoidon riittävän nopeasti. Vain yhteisvastuullisuuteen perustuva julkinen terveydenhuoltojärjestelmä voi turvata koko väestölle terveyspalvelut tasa-arvoisesti potilaan maksukyvystä riippumatta. Progressiivisen verotuksen avulla kerätään yhteisten terveyspalveluiden ylläpitämiseksi varakkailta suurempi maksuosuus kuin vähävaraisilta. Lisäksi järjestelmä pitää yhteiskunnan terveydenhuollon kokonaiskustannukset kurissa.

Jukka Kärkkäinen, lääketieteen tohtori, johtava ylilääkäri, Turun kaupunginvaltuutettu (vas)