Raision kaupunkisuunnittelu vaarassa

Valon aukio Raision keskustassa.
Valon aukio Raision keskustassa.

Raision kaupungin teknisessä keskuksessa on vireillä organisaationmuutos, jossa kaavoituspalvelut sekä kiinteistö- ja mittauspalvelut on tarkoitus yhdistää. Yhdistettäville palveluille esitetään uutta päällikköä, jollaiseksi voisi hakeutua vain kiinteistöinsinöörin pätevyyden hankkinut henkilö.

On erittäin huolestuttavaa, että arkkitehdit, joilla on laajin ja monipuolisin kaupunkisuunnittelun koulutus, halutaan Raisiossa tietoisesti syrjäyttää maankäytön suunnittelun johtotehtävistä. Organisaatiomuutoksen myötä kaupunkisuunnittelun ammattilaisten osaaminen alistetaan kiinteistötekniikalle. Asiaa on lisäksi valmisteltu kiireellä, ilman julkista keskustelua, jota kunnalliselta päätöksenteolta kuitenkin odotetaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät kunnissa taitavaa maankäytön suunnittelua. Monipuolinen yhdyskuntien kehityksen ymmärtäminen ja haluttuun tulevaisuuteen ohjaaminen vaativat laajaa kokemusta rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja yhdyskunnan eri toimijoiden välisistä vuorovaikutussuhteista.

Kaupunkiseutujen asukkaat ja yritykset valitsevat asuin- ja toimipaikkansa vetovoimaisen ympäristön perusteella, joten asialla on merkitystä jokaisen kuntalaisen näkökulmasta. Myös Varsinais-Suomen arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa todetaan kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun olevan avainasemassa kaupunkien, asutuskeskusten ja kylien muotoutumisessa, uudis- ja korjausrakentamisen laadussa sekä kulttuuriympäristön ja rakennusperinteen säilymisessä. Raisiossa on kaupungin omana työnä tällä vuosikymmenellä laadittu yleiskaava kaupunkikehityksen jatkuvan vuoropuhelun perustaksi.

Maankäytön suunnittelun keskeistä johtotehtävää ei tule siirtää ei-kaupunkisuunnittelijan käsiin. Viime vuosina Raision keskustassa on saatu aikaan myönteinen, kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt uudistus arkkitehtien asiantuntemuksen ja luovan osaamisen avulla. Hyvän kehityksen jatkuminen vaarantuu, jos kaupunkisuunnittelu alistetaan kiinteistötekniikalle.

Turun seudun arkkitehdit - Turku SAFA
Suomen Arkkitehtiliiton paikallisosasto
Juha-Petri Virtanen, varapuheenjohtaja,
Caterina Casagrande-Mäkelä, Suomen Arkkitehtiliiton asiamies Turun seudulla