Raisio on myös kirjastokaupunki

Kirjastopalvelut ovat Raisiossa saaneet arvoisensa jalansijan. Sen osoittavat jo seuraavat seikat.

Kirjastopalvelu on katsottu niin tärkeäksi, että Kaanaan kyläkoulun yhteyteen on sijoitettu kirjaston etälainauspiste.

Kun Petäsmäen kirjasto siirrettiin kaupungin omistamiin tiloihin Haapamäenkadulle, tehtiin sinne kunnostus-ja korjaustöitä 70 000 eurolla.

Pääkirjastossa on tehty viime vuosina useita hintaviakin muutostöitä ja sinne on hankittu lainaus- ja palautusautomaatteja.

Raision kirjastopalvelu on mukana lähialueen kuntien yhteisessä Vaski-kirjastossa, se mahdollistaa kirjastojen välisen aineiston kuljetuksen ja yhteisen varausjonon.

Lähes jokavuotinen huoli Petäsmäen kirjaston säilymisen puolesta on taas käsillä. Petäsmäen kirjasto, joka itse asiassa sijaitsee nykyään Puromyllyssä, on Pohjois-Raisiossa ainoa kaikille kuntalaisille avoin palvelu, nuoriso- ja koulutilojen puuttuessa sieltä. Petäsmäen kirjaston palveluja käyttävätkin Palvelukoti Neliapilan väki, päivähoidon eri muodot, koululaiset, nuoriso, työttömät ja työssäkäyvät aikuiset, syrjäytymisvaarassa olevat ja vähäosaiset ja pienentyneenkin kirjaston tiloja käytetään myös kokoontumispaikkana.Se on alueen sosiaalinen voimavara ja inhimillinen yhteys yhteiskuntaan.

Kyläkouluja nuorison tiloineen ja etälainauspisteineen saadaan toivottavasti muihinkin kouluihin, mutta hyvä olisi tarkastella palvelujen järjestämistä kaupungin eri osissa tasapuolisuuden periaatteella.

Jo mainitun Kaanaan kyläkoulusysteemin lisäksi esimerkiksi Tikanmaan-Hakinmäen suunnalla on koulu ja nuorisotila, toki kirjaston palvelua sielläkin kaivataan, Kerttulassa on koulu ja liikuntapaikat, Ihalassa peräti kolme koulua ja lähitienoilla nuorisotila, Kuloisissa koulu, joka sopisi myös kyläkouluksi. Metsäsylttylä-Puromylly-Petäsmäki-Somersoja- suunnalle tuskin kyläkoulua nuorisotiloineen tulee, kun siellä suunnalla ei koulua ole, mutta lähikirjasto on. Ainakin vielä.

Merja Salo