Lukijalta: Suomi tarvitsee avoimen koulutuksen ohjelman

Eduskuntavaalien alla puolueet totesivat yhdellä suulla koulutusleikkausten olevan ohi. Vaaliväittelyissä koulutus jäi sivuosaan, mutta puolueiden vaalimateriaalista välittyi vahva viesti siitä, että osaaminen on Suomen tärkein menestystekijä.

Vaalit on nyt käyty ja annettuja lupauksia sovitellaan yhteen hallitusneuvotteluissa. Tilausta on erityisesti toimenpiteille, joilla hyviksi nähtyjä asioita voidaan viedä eteenpäin ilman suuria kustannuksia.

Selvää on, että koulutukseen tarvitaan lisäinvestointeja, mutta myös nykyisistä koulutuspanostuksista voi saada enemmän irti tekemällä asioita uudella tavalla.

Avoimuus koulutuksessa voisi olla erityinen suomalainen vahvuus.

Digitalisaation myötä koulutustoiminta muuttuu. Kouluttautuminen ei välttämättä vaadi muuttoa oppilaitoksen perässä. Jo nyt kurssitarjontaa Suomessa on avattu verkossa yli oppilaitosrajojen, ja jopa kokonaisia tutkintoja voi suorittaa verkossa. 

Potentiaalia on silti paljon enempään. Muun muassa erilaisten opetusmateriaalien yhteinen kehittäminen ja avaaminen hyödynnettäväksi on käyttämätön voimavara. Avoimuutta ja yhteistyötä lisäämällä voimme parantaa koulutuksen laatua ja saavutettavuutta sekä vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Avoimen koulutuksen edistämisessä on kyse toimintatapojen ja asenteiden muutoksesta. Tämä vaatii kannustamista yhdessä tekemiseen.

Yksi keino edistää asiaa on käynnistää kansallinen avoimen koulutuksen ohjelma. Ohjelmalla rakennettaisiin avoimen koulutuksen kulttuuria, ymmärrystä ja toimintatapoja. Vastaava ohjelma toteutettiin parisen vuotta sitten avoimen tutkimuksen saralla ja se auttoi juurruttamaan avoimuutta tutkimuksessa.

Kustannus ohjelmalle on pieni, mutta pitkän aikavälin hyöty erittäin suuri.

Heikki Holopainen

elinkeinopoliittinen asiantuntija

Sivistystyönantajat