Lukijalta: Tietoa ja toimintaa senioreille

Turun vanhusneuvosto on yksi Turun viidestä vaikuttajaryhmästä, joita ovat myös muun muassa vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Vanhusneuvosto toimii linkkinä päättäjien ja ikäihmisten välillä. Sen lakisääteinen tehtävä on seurata vanhuspalvelujen toteutumista Turussa ja valvoa, että vanhuslakia noudatetaan. Pyrimme myös tuomaan ikäihmisten näkökulmaa päätöksentekoon.

Teemme aloitteita senioreiden palvelujen parantamiseksi: rollaattorin käyttäjien bussilla matkustaminen maksutta ja valmisteilla oleva ikäneuvola ovat vanhusneuvoston ja poliitikkojen monien aloitteiden tuloksia.

Useimmiten epäkohtien parantamiseen ei tarvita kaupunginvaltuustoaloitteita. Kun meihin otetaan yhteyttä, menemme neuvottelemaan toimialan viranhaltijoiden kanssa tai otamme yhteyttä lautakuntiin. Pienemmät epäkohdat ratkaistaan monesti yhteydenotolla oikeaan viranomaiseen.

Suuressa kaupungissa asioiden muuttaminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Asia, missä emme ole vielä onnistuneet, on eläkeläisyhdistysten ja ikäihmisten kokoontumistilat keskustassa.

Yhdistysten järjestämä toiminta yhteisessä kokoontumistilassa osallistaisi myös yksin kotona asuvia vanhuksia ja loisi yhteisöllisyyttä kaupunkiin. Tällainen senioreiden olohuone voisi olla järjestöjen ja kaupungin yhteishanke, jossa eläkeläisyhditykset olisivat mukana. 

Vanhusneuvoston jäsenet keskustelevat ikäihmisten kanssa joka kuukauden toinen tiistai klo 13 Poijussa, Humalistonkatu 7 b. Poijun kahvila on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa kuulemme ikäihmisiä askarruttavista ajankohtaisista asioista.

Usein ohjaamme ikäihmiset Poijussa sijaitsevaan neuvontapisteeseen, josta löytyy vastaukset kaupungin palveluja koskeviin kysymyksiin.

Tämä pieni tila valitettavasti poistuu käytöstä ensi vuonna, kun senioreiden palveluohjaus siirtyy keskustaan Kop-kolmioon kaupungin monialaisen palvelupisteen yhteyteen. Kahvilatilaa ei siellä ole. 

Ikääntyvien eläkeläisten asumisongelmat ovat tänä vuonna olleet lukuisien seminaarien aiheina. On pohdittu, mikä on muistisairaalle, liikuntakyvyttömälle vanhukselle ihanteellinen asumismuoto.

Moni ikäihminen ei halua muuttaa kotoaan, vaikka itsenäinen asuminen kotihoidon avustamanakin alkaa olla vaikeaa. Yksinäisyys on monen ikäihmisen ongelma siinä vaiheessa, kun hänen liikkumisensa alkaa olla vaikeaa.

Turun kaupungin pitäisikin laatia ikäihmisille asumissuunnitelma, jossa taataan jokaiselle viihtyisä, kohtuuhintainen asunto palvelutalossa siinä vaiheessa, kun hän kokee turvattomuutta yksin kotona asuessaan ja on valmis muuttamaan.

Turun vanhusneuvosto järjestää yhdessä Raision vanhusneuvoston ja Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden kanssa Supersenioriviikon 6.–10.5. Maanantaina  6.5. klo 10–15 tapahtuma järjestetään Skanssissa. Keskiviikkona 8.5. klo 10–15 tapahtuma on  Forumissa. Viikko huipentuu päätöstapahtumaan Myllyssä.

Tilaisuuksissa on muun ohjelman lisäksi tarjolla liikuntaa ja liikuntatietoutta sekä tuote-esittelyjä. Turun ja Raison vanhusneuvostot ovat paikalla keskustelemassa ja vastailemassa kysymyksiin.

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu (kok), kaupunginhallituksen jäsen, vanhusneuvoston jäsen