Lukijalta: Liikuntapalvelukeskus haluaa palvella

parhaalla mahdollisella tavalla

Haluamme oikaista jutussa ”Vuorovarausten Via Dolorosa” (TS 18.4.) olleita asiavirheitä, jotka koskivat muun muassa Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen vuoronjaon tilannetta, seuroille tehtävää kyselyä sekä hinnastonmuutosten käsittelyä.

Liikuntavuorojen jaosta saamamme palaute on hyvin erilainen verrattuna Turun seuraparlamentin puheenjohtaja Henry Toivarin lausuntoihin. Viime vuonna vuorojaossa olleet viivästykset johtuivat henkilöstömuutoksista. Vuorojako saatiin ajan tasalle alkusyksyn aikana, ja syksyllä hakemuksia käsiteltiin jo enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoronvarauksen vastuuhenkilöt ovat kehittäneet vuorojen jakokäytäntöjä seuroja paremmin palveleviksi, ja niistä on saatu hyvää palautetta. Kehitystyö jatkuu edelleen.

Vuonna 2018 Turun kaupungin liikuntatiloja käytettiin 316 600 tuntia. Tälle vuodelle on jo 31.3. mennessä käsitelty 3 575 vuorohakemusta, joista pääosa on urheiluseurojen tekemiä.

Tiloja on kuitenkin liian vähän suhteessa kysyntään. Suosituimpiin liikuntapaikkoihin tulee huomattavasti enemmän hakemuksia kuin vuoroja on tarjolla. Lisäksi hakijoiden eniten haluamia vuoroja arki-iltojen prime time -aikaan on rajallinen määrä.

Negatiivista palautetta saamme ensisijaisesti siitä, jos hakija ei saa vuoroja haluamaansa aikaan. Otamme kuitenkin nöyrästi vastaan myös negatiivisen palautteen ja pyrimme ratkomaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa.

Vakiovuoron yksittäisiä kertoja saatetaan joutua perumaan esimerkiksi huoltojen, äkillisten korjaamistarpeiden, koulujen omien tarpeiden tai säiden vuoksi. Tällöin yhteystaho saa perumisilmoituksen sähköpostitse.

Vuoron haltijalla on tärkeä rooli vastata siitä, että tieto peruuntuneesta vuorosta kulkee niin seuran valmentajille kuin vuoron käyttäjillekin.

Jutussa kerrottiin myös virheellisesti, että Turun seuraparlamentti olisi lähettämässä Turun urheiluseuroille kyselyä. Seurakyselyn toteuttaja ei ole Turun seuraparlamentti, vaan Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus.

Kysymysten muotoiluun on saatu näkemyksiä turkulaisten urheiluseurojen edustajilta, Turun liikuntalautakunnalta (19.3.), Turun seuraparlamentilta (15.4.), Turun seudun urheiluakatemialta sekä liikuntapalveluiden henkilökunnalta.

Liikuntapalvelukeskuksen tavoitteena on vastausten avulla saada tietoa kunkin seuran ja sen toiminnan nykytilasta, arvioita seuroille suunnatuista liikuntapalveluista sekä kehitysehdotuksia laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa.

Tietoa hyödynnetään resurssien, palvelujen ja yhteistyön kohdentamiseen ja kehittämiseen.

Kysely lähetetään seuroille tällä viikolla. Vastaava kysely on tehty vuosina 2006, 2007, 2009 ja 2013. Vuonna 2016 tehtiin liikunnan ja urheilun kattojärjestö Valo:n ja Suomen olympiakomitean olosuhdekysely.

Jutussa myös väitetään, että käyttäjämaksujen muutosehdotus tuotiin Turun liikuntalautakunnan listalle 16.4. ilman keskusteluja. Se ei pidä paikkaansa.

Liikuntalautakunta on käsitellyt hinnastoa iltakoulun lähetekeskustelussa jo 19.3.2019. Turun seuraparlamentille esitystekstit lähetettiin 29.3. ja pyydettiin kysymyksiä ja kommentteja 3.4. mennessä. Niitä ei tullut.

Turun seuraparlamentti keskusteli asiasta 15.4. Seuraparlamentin toivomuksesta liikuntalautakunta palautti 16.4. esityksen takaisin valmisteluun ilman varsinaisia muutosehdotuksia.

Seuroihin, joita maksuperusteiden tai -käytäntöjen muutokset koskevat, on oltu yhteydessä ja pyydetty lupaa aloittaa valmistelut virkamiesjohtoisesti.

Muun muassa Paavon Nurmen stadionin kausimaksuesityksestä on lähetetty yleisurheiluseurojen yhteyshenkilöille sähköpostia 13.3. Esitykseen saatiin positiivista palautetta puhelimitse.

Lisäksi muun muassa Kupittaan urheiluhallin ampumahallin ja Impivaaran jousiammuntarataan liittyvissä muutoksissa on tavattu 4.4. Turun Seudun Ampujat ry ja Arcus ry.

Liikuntapalvelukeskuksen henkilökunta haluaa palvella yhteistyötahoja ja asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Toivommekin, että kaikissa epäselvissä tilanteissa otetaan suoraan yhteyttä ja kerrotaan ongelmista, jotta niitä voidaan ratkoa yhdessä. 

Markus Kalmari

liikuntapalvelujohtaja

Liikuntapalvelukeskus

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

Oskari Nummi

liikuntapaikkapäällikkö

Liikuntapalvelukeskus

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala