Lukijalta: Vertaistukea kaivataan lisää

Me suomalaiset olemme tutkitusti maailman onnellisin kansa jo toista vuotta peräkkäin.

Toisaalta tiedetään, että pitkäaikaissairaus, kuten psoriasis, voi vähentää onnellisuutta huomattavasti hyvinvoivissakin maissa.

Vuonna 2018 Maailman psoriasisjärjestö IFPA julkaisi raportin psoriasiksen vaikutuksesta koettuun onnellisuuteen. Suomalaisen silmään pisti erityisesti, että ero perusterveen ja psoriasista sairastavan väestön välillä oli kaikkein suurin juuri niissä maissa, joissa oltiin keskimäärin onnellisimpia – näin siis myös Suomessa.

Tätä niin kutsuttua onnellisuusvajetta paikkaa tehokkaasti muun muassa vertaistuki: jo se auttaa, että tuntee yhdenkin samaa sairautta sairastavan.

Suomalaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä sekä yhdistyksissä tämä asia on tiedetty jo pitkään. Vertaistuen voima sekä yhdessä tekeminen ja auttaminen ovat keskeisiä syitä sille, miksi Suomessa toimii niin paljon yhdistyksiä eri sairauksia sairastaville.

Moni saa vapaaehtoistoiminnasta sellaisia hyväksynnän ja onnistumisen kokemuksia, joita ei muualla ole tarjolla – puhumattakaan uusista ystävistä. On vapauttavaa, kun omaa sairautta ei aina tarvitse selittää muille.

Mahdollisuuksia vertaistukeen voisi silti olla tarjolla enemmänkin: Kansalaisareenan tutkimuksen mukaan moni suomalainen lähtisi mielellään mukaan vapaaehtoistoimintaan, jos joku vain pyytäisi. Erityisesti terveydenhuoltoon vertaistukea kaivataan lisää. Toisten sairastavien tuki ja kokemukset siis kiinnostavat.

Psoriviikko 1.–7. huhtikuuta on hyvä hetki tutustua oman paikallisen psoriasisyhdistyksen toimintaan. Esimerkiksi Turun seudun psoriasisyhdistys tarjoaa monenlaista tietoa ja tukea psoriasista sairastaville.

Vertaistuki on voimavara, jota kannattaa hyödyntää!

Hanna Karhunen

järjestösuunnittelija

Psoriasisliitto ry.

Pitkäaikaissairaus, kuten psoriasis, voi vähentää onnellisuutta huomattavasti hyvinvoivissakin maissa.