Lukijalta: Ei leikata, mutta uudistetaan – nyt työrauhaa opettajille!

Koulutuslupauksiin ja -uudistuksiin ei enää ole varaa. Henkilöstö on väsynyttä ja pettynyttä. Koulutuksesta on sekä ”uudistettu” että leikattu.

Vaalikauden aikana on opetuksesta viety liki miljardi. Menestyksemme kivijalkaa murentaa kelju sekoitelma epävarmuuden lisäämistä ja resurssileikkauksia, samalla kun ulkopuolelta pusketaan eri intressitahojen uudistuksia.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Paras lupaus on pidetty lupaus ja realismi. Nykyresurssit on säilytettävä. Ikäluokkien pieneneminen huomioiden panostusta tulee lisätä säilyttämällä euromäärä vähintään ennallaan.

Järkeistetään uudistusvimmaista ”kehittämistä”. On pysähdyttävä arvioimaan tehtyjen uudistusten toimivuutta ja hyödyllisyyttä. Esimerkiksi lukion opetussuunnitelmatyön kohdalla edellistäkään opetussuunnitelmaa ei ole ehditty kokonaan toteuttaa, kun jo seuraavaa suunnitellaan. Rauhoittuminen olisi paikallaan.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on vinksallaan ja liikkuvia tekijöitä liikaa. Pitkien suunnitelmien tekeminen on tehty mahdottomaksi.

Perusrahoituksen nyt 50 prosenttiin pudotettua osuutta on nostettava, sekä mietittävä rahoituksen muiden kriteerien järkevyys, erityisesti ne mihin koulutuksen järjestäjä ei voi vaikuttaa.

Pitkäjänteisyys edellyttää riittävää perusrahoitusta. Jos bonusta toimivan ja tuloksellisen koulutuksen järjestäjille suodaan, annettakoon se leikkaamattoman perusrahoituksen päälle! Koulutuksenjärjestäjää kannustin rohkaisee rakentamaan menestyvämpää koulutusta.

Hankerahoitukset menevät osin hukkaan jatkuvuuden puuttuessa. Niillä paikataan perusrahoitusta, mikä ohjaa lyhytjänteisesti ja lyhytjänteisyyteen – usein vieläpä väärään suuntaan.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksessä näemme opettajaryhmien tilanteen. Väsymisestä kertoo omaehtoisten irtisanoutumisten määrä ennen uuden lukuvuoden alkua, alan vaihto, kasvavat sairaspoissaolot – uupumus. Väsymyksenkin keskellä lukuvuoden aikana ei lähdetä vaan vasta työvuoden jälkeen.

Työrauhalupaus olisi paras lupaus, mitä toivoa. Riittävät resurssit, uudistusten järkeistäminen ja tahdin rauhoittaminen olisivat parasta koulutusjärjestelmälle. Opetusministeriksi tulee valita tehtävään pätevin.

Lopetetaan hankehumppa. Turvataan perusrahoitus. Varmistetaan jatkuvuus.

Harri Laukkanen

puheenjohtaja

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.