Lukijalta: Puhtia maakunnan yhteiseen vaativan kuntoutuksen konseptiin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä oli vakaana aikomuksena perustaa kuntoutuksen toimialue vuoden 2018 aikana. Asia ei vielä onnistunut, mutta panostuksia tärkeälle kokonaisuudelle jatketaan, tulee sote-uudistus sitten missä muodossa tahansa.

Kuntoutuksen toimivuuden kannalta olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää koko maakunnan kannalta, että myös perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi pääsevät tulokselliseen yhteistyöhön sairaanhoitopiirin kanssa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen konsepti on Varsinais-Suomessa aika lailla keskenkutoinen. Sairaanhoitopiiri on yrittänyt Turun kanssa päästä yhdistämään Turun kaupunginsairaalan ja Tyksin toimintoja, jotta geriatrian ja kuntoutuksen maakunnallisessa järjestämisessä päästäisiin eteenpäin. Tämä työ loppui äkkiarvaamatta Turun yksipuolisella päätöksellä pari ja puoli vuotta sitten.

Jos kuntoutuksen kehittämistä viedään eteenpäin Turun kaupungin virkamiesten toimesta, on riskinä Turun kaupunginsairaalan aseman korostuminen ja muun maakunnan näivettyminen – Turulla ei ole kokemusta lähisairaaloista eikä muiden kuntien huomioinnista.

Pääperiaatteena pitää olla kuntouttavien lähisairaaloiden ja Turun kaupunginsairaalan ympärille rakennettava maakunnallinen kuntoutuksen toimialue, joka samalla kykenisi koordinoimaan yksityispuolen kanssa toteutettavan yhteistyön. Tehtävänanto on äärimmäisen selkeä.

Niin kauan kuin yksittäiset kunnat yrittävät betonoida omien kuntiensa alueella olevaa toimintaa eikä maakunnallista toimijaa ole, ei päästä oikeasti valitsemaan ja ohjaamaan kuntoutusta laadun perusteella.

Turussa on alettu viime aikoina ymmärtää piirun verran kokonaisuuden suuntaan Varsinais-Suomen maakuntana. Maakunnan menestyminen tuo lisäarvoa myös maakuntakeskukselle. Turulla on kova huoli pysyä maan johtavien kaupunkien kelkassa ja siihen vaaditaan kirkkaita ja kannustavia näkemyksiä.

Olen miettinyt laajoja kuntoutusasioita kuuden vuoden verran ja prosessin kiihdyttämiseksi tein lähihistoriassa sairaanhoitopiirin valtuustossa otsikkoasiasta kahden ryhmän yhteisen aloitteen, johon Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen antoi hyvän, seikkaperäisen ja rakentavan vastineen. Se antoi uskoa lisäponnistuksille.

Vastineessa painotettiin, että kuntoutuksen kentällä osaamisella ja kokemuksella on erittäin suuri merkitys, eikä kuntoutusta voi oppia lukemalla. Tämän takia olemassa olevaa osaamista olisi tarkoituksenmukaista hyödyntää eikä päästää sitä rappeutumaan.

Virolaisen näkemyksenä oli kuntoutuksen lähipalveluiden toteuttamisessa näkökulma, että on järkevää hyödyntää olemassa olevia yksiköitä riippumatta niiden omistuspohjasta: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Salon ja Loimaan lähisairaaloita sekä Laitilan Terveyskotia.

Pitkässä vielä jatkuvassa valmistelutyössä on kaikkein surullisinta, että monet kuntoutuspotilaat olisivat hyötyneet tutkitusti vaikuttavien kuntoutusmenetelmien käytöstä tai ylipäätään kuntoutukseen pääsystä, jossa jokainen makuutettu terveyskeskuksen vuodeosastopäivä on este mahdollisuudelle palautua sairastumista edeltävään toimintakykyyn.

Vaativa hanke on tällä hetkellä myötätuulessa. Nyt olisi kovin tärkeää saada aidosti maakunnallinen kuntoutuksen ja geriatrian toimija aikaan mahdollisimman nopeasti.

Olen yrittänyt viedä asiaa myös Satakunnan suuntaan yhteyshenkilönä maakuntavaltuuston tulosorientoitunut porilainen puheenjohtaja Juha Vasama, joka onkin järjestänyt Satakunnan sairaanhoitopiirin johdolle tutustumismatkoja naapurimaakuntaan ja keskustelutilaisuuksia kuntoutuksen pullonkauloista.

Eero Kuisma

Kuntoutuksen toimialayhdistyksen KTAY:n hallituksen jäsen

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Hyvinvointiala HALI:n kuntoutustoimikunnan jäsen

V-S sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapj. (kesk)