Turun satamalle toinen paikka

TS/Timo Jakonen<br />Sataman siirtoa pitäisi jo suunnitella, samoin kuin käynnistää vapautuvien jokisuualueiden käyttöönoton suunnittelu, sanoo kirjoittaja.
TS/Timo Jakonen
Sataman siirtoa pitäisi jo suunnitella, samoin kuin käynnistää vapautuvien jokisuualueiden käyttöönoton suunnittelu, sanoo kirjoittaja.

Turun satama on siirtynyt pitkän historiansa aikana vaihe vaiheelta kohti jokisuuta (Turun sataman historia, 1999). Lähitulevaisuudessa satama joutuu poistumaan myös jokisuulta. Tämä johtuu ensinnäkin Turun linnan ympärille sijoittuneen nykyisen sataman aiheuttamista kaupunkirakenteellisista ja ympäristöllisistä ongelmista.

Poismuuttoa nopeuttaa myös Helsingin Vuosaaren upouuden, huippumodernin ja -tehokkaan suursataman käyttöönoton lähestyminen (2008). Turun pitäisi valmistautua pikimmin (jo ennalta) sataman siirtoon uusille alueille konservatiivisen jarruttamisen sijasta. Samaan aikaan tulisi käynnistää vapautuvien jokisuualueiden käyttöönoton suunnittelu. Yksi mahdollisuus on se, että merelliseen historiaan perinteisesti liittynyt Turun kaupunkimaisema katoaa (tähän asti raskaanliikenteen kovasti rasittaman Turun linnan ympäristöstä) lähes näkymättömiin.

Turun sataman laivat kelluvat ja pullistelevat nykyisin satama-altaassa kuin jättiläismäiset joutsenet vesilasissa. Laivojen koon jatkuva kasvaminen, satama-alueen ahtaus sekä lätäkkömäisen merenlahden (Pukinsalmi) pohjalle keinotekoisesti ruopattu "väyläoja" paljastavat isoja ristiriitoja.

Väylä sivuaa Ruissalon Natura-alueita ja tulevaa Turun kaupunkipuistoa. Laivojen potkurivirrat rikkovat rantoja ja rantapuut kallistelevat siksi mereen suuntaan. Yksikin suuronnettomuus (öljyvahinko tms.) olisi kohtalokas. Ruissalon pohjoissivustalla satamasta on aiheutunut meluongelmia asukkaille. Matkustajasatama on alkanut täyttyä alati useammin nousuvedestä. Käynnissä oleva ilmastonmuutos pahentaa tilannetta entisestään. Helsingissä on tehty jo suunnitelmat rantojen patoamiseksi koko merenrantavyöhykkeellä.

Jukka Paaso

Arkkitehti