Talousvastuuko ainoata tulosvastuuta

TS:n pääkirjoituksessa 18.9. puitiin syitä Turun talousongelmiin ja syypäiksi nostettiin jälleen kerran ikääntyvän väestön kasvava osuus ja terveydenhuollon holtiton rahankäyttö.

  Turun vetovoiman uskotaan kirjoituksessa johtavan "kuluttomien" veronmaksajien paikkakunnalta pakenemiseen.

Turkulainen väestö ikääntyy nopeasti mikä johtaa peruspalveluiden kysynnän rajuun nousuun. Valtaosa ikäihmistä haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Tämä asiakasnäkökulma on ymmärretty muissa Pohjoismaissa, joissa kotihoitoon satsataan huomattavasti enemmän kuin meillä.

Sosiaalitoimen tarjoama kunnallinen kotihoito (max 3 kertaa/vrk) ei riitä yhä iäkkäämmille ja huonokuntoisemmille vanhuksille. Kun kotona ei enää pärjätä, vanhus joutuu sairaalaan.

Sosiaalitoimi asettaa potilaan laitospaikkajonoon, mutta koska minkäänlaista lakia paikan järjestämisestä ei Suomessa ole, voi vanhus joutua odottamaan paikkaa kuukausia sairaalassa. Koko kaupungissa vanhainkotipaikkaa jonottaa tällä hetkellä noin 200 ikäihmistä!

Terveydenhuollon koneisto ei voi toimia tehokkaasti, kun valtaosa osastolla olevista potilaista on ympärivuorokautista jatkohoitopaikkaa jonottavia pääasiassa muistamattomia vanhuksia. Akuutti sairaala ei voi olla hotelli eikä se voi suostua toimimaan sellaisena; potilaat ovat jonottaessaan alttiina muun muassa sairaalainfektioille ja sairaalaympäristö ei tue omatoimisuutta millään lailla.

Terveystoimen budjetinylitys pahenee tänä vuonna sairaanhoitopiirin siirtoviivemaksujen vuoksi. On onnetonta, että tässä tilanteessa terveystoimi yksin on maksumiehenä eikä sosiaalitoimi, jolle on ilmaista käyttää sairaalaa jonotuspisteenä.

Pääkirjoituksen vaatima budjetissa pysymisestä palkitseminen on nykytilanteessa lähinnä irvokasta. Mikään yksityinen yritys ei sallisi organisaatiossaan vastaavankaltaista osa-optimointia. Kasvavat palkkamenot ovat realiteetti, jota ei pidä kenenkään kyseenalaistaa. Jotta saadaan osaavaa, motivoitunutta ja asiaansa uskovaa hoitohenkilökuntaa on täysin välttämätöntä maksaa kilpailukykyistä palkkaa ja luoda työolot, joissa mielekäs työ on mahdollista.

Se mitä tarvitaan, on uudenlainen visio joustavasta palvelurakenteesta ikääntyville turkulaisille.

Tarvitaan rajua satsausta kotihoitoon, uusia vakansseja, työn uudelleen organisointia ja lisää ympärivuorokautista kodinomaista laitoshoitoa niille, jotka eivät kotona halua olla tai eivät siellä lisätynkään tuen turvin pärjää. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen entisillä toimijoilla toivottavasti tuottaa muutakin kuin uuden hallintoportaan

Onko muuta vaihtoehtoa kuin nostaa veroäyriä? Turunkin täytyy pystyä hoitamaan vanhusväestönsä!

Laura Jartti

Geriatrian erikoislääkäri