Kastun ja Tsykin lukioiden
yhdistäminen ei tuo säästöjä

Turun kaupunginhallitus on syyskuussa 2007 käsitellyt Kastun lukion yhdistämistä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioon. Kastun lukion opettajakunta kokouksessaan 19.9. lausui yksimielisenä kantanaan:

Vastustamme yhdistämistä, koska itsenäisen Kastun lukion tulokset ja toimivuus ovat hyviä. Kastun suosio lukioon pyrkivien keskuudessa on ollut suuri. Tulokset ylioppilaskirjoituksissa ovat olleet hyvät. Nykyisessä koossaan itsenäinen Kastun lukio on hyvin pystynyt toteuttamaan opiskelijoiden kurssivalinnat ja pitämään opetuksen tason korkeana.

Valtio on antanut Kastun lukiolle luonnontiedelukion erityistehtävän. Luonnontiedelukio palvelee Turussa tärkeänä pidettyä bioalaa. Kastun lukion perinteet kuvataidepainotteisena lukiona ovat niinikään pitkät ja tulokselliset. Luonnontieteen erityistehtävän ja kuvataidepainotteisuuden rakentaminen on vaatinut vuosien työn, joka jatkuu edelleen. Näiden toimintojen liittäminen uuteen yhteisöön on huomattavan vaikeaa. Menestyksellinen jatkuvuus vaarantuu.

Me Kastun lukion opettajat kyseenalaistamme kahden lukion yhdistämisestä syntyvät säästöt. Päinvastoin, yhdistäminen saattaa luoda remonttitarpeita ja siten lisäkustannuksia.

Jouni Ekonen

Kastun lukion apulaisrehtori Kastun lukion opettajakunnan puolesta