Allergialasten päivähoitopaikat
uhattuna Turussa

Olen Sinisiiven tarhassa käyvän lapsen äiti ja osallistuin torstai-iltana Raili Kosken järjestämään tiedotustilaisuuteen Sinisiiven allergiapäiväkodin lasten vanhemmille.

Tilanteesta jäi tunne, ettei Turulla ole minkäänlaista toimintasuunnitelmaa vastaavanlaisten lasten terveyttä uhkaavien tilanteiden turvalliseen ja joustavaan käsittelyyn. Tai halua pyrkiä miettimään kaikille osapuolille vaikeaa tilannetta maltillisesti ja eri näkökulmista.

Turkuun ollaan kovalla kiireellä puuhaamassa omaa allergiatarhaa syksyksi. Rakuunatielle on jo olevan jonossa noin sata allergista lasta, jotka ovat sijoitettuna muihin Turun tarhoihin. Sinisiivessä lapsia on päälle 50 ja Rakuunatielle paikkoja tulee 20-30.

Ei siis ole takuita siitä, että kaikille lapsille olisi olemassa turvallista hoitopaikkaa syksyksi. Tai hoitopaikkaa ollenkaan. Lisäksi Sinisiiven tarhan toiminnan jatkumiselle on haitallista ja huolestuttavaa Raili Kosken muodostama "saarto", sillä ettei salli enää uusien ostopalvelusopimusten tekoa, vaikka allergisia lapsia on jonossa Sinisiipeen. Jos tarjouskilpailu menee uusiksi, ei Sinisiipi välttämättä enää todella kykene tekemään uutta tarjousta, mikäli taloudellinen tilanne heikkenee Raili Kosken syrjinnän takia.

On järkyttävää, että Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa pienet lapset joutuvat tilanteeseen, jossa heidän oikeutensa turvalliseen, lääketieteellisesti perusteltuun päivähoitoon joutuu uhatuksi. Vilpittömänä toivomuksena onkin, ettei lääketieteellisesti perusteltua allergiapäivähoitoa tarvitsisi kilpailuttaa jatkossa ollenkaan. Tuskinpa kukaan hakeutuu Sinisiipeen "elämyspäivähoidon" perässä.

Anniina Sannikka

Allergisen lapsen äiti