Näytön paikka

Uusille kansanedustajille: Eduskunta on lainsäädäntöpaikka, johon kansalaiset suhtautuvat arvostaen, kuten kansanedustajiinkin.

Uusilla kansanedustajilla on ensimmäinen näytön paikka pitämällä omalta kohdaltaan yllä kansanedustuslaitoksen arvovaltaa. Sehän ei saisi olla oman edun tavoittelupaikka, jossa etusijalla olisi oma sanelupolitiikka, omille kunnianhimoisille pyrkimyksille.

Uusilla edustajilla on samanarvoinen äänivalta, suuriäänisiä pyrkyreitä ei pidä päästää etuilemaan. Käyttäkää järkeänne ja äänivaltaanne.

Keijo Hautamäki

Kaarina