Kaavoittajan vastuu

Turun kaupungin kaavoitusvirasto on laatinut kaavan Turun kauppatorin alle rakennettavalle paikoitus- ym. tiloille. Kaavoittajan tiedossa on kyseisen alueen kymmeniä metrejä paksu savikerros, joka on aiheuttanut painumia toria ympäröivissä rakennuksissa. Taikka muuta vahinkoa.

Jos kaikista varotoimenpiteistä huolimatta rakennustöiden johdosta sattuisi käymään niin, että kauppatorin ympärillä oleville rakennuksille tapahtuisi vaurioita savipatjan mahdollisen liikkumisen takia kaavoittajaa voidaan pitää osasyyllisenä vahingontekoon.

Erik Koski