Kirjoittajavieras: Yllättikö hoitajapula

TS/Saara Pelkonen
TS/Saara Pelkonen

Mirja Hovirinta

Pula hoitajista on ollut todellisuutta jo pitkään. Poliklinikoilla, leikkausosastoilla, teho-osastolla ja vuodeosastoilla työvuoroja on tehty vajaalla miehityksellä päivittäin, viikoittain ja joka kuukausi. Tyksissä on ollut käytössä korotettu hälytysraha, jota on maksettu vapaa-ajalta työhön hälytetyille hoitajille ja myös niille, jotka ovat lupautuneet tekemään vielä toisen työvuoron oman kiireisen työrupeamansa lisäksi. Palkkatilastoissa on näkynyt, että hälytysrahaa on tarvittu runsaasti.

Paikallisesti sovitut hälytysrahat ja kutsurahat ovat akuuttia ensihoitoa hoitajapulassa. Niillä ei pystytä hoitajapulaa pysyvästi korjaamaan. Vakituisen henkilökunnan väsyttäminen jatkuvilla työajan muutoksilla ei lisää työhyvinvointia.

Samaan aikaan, kun hoitajista on pulaa, Tyksin osastoilla on potilaita jatkuvasti ylipaikoilla. Tällä yhtälöllä mielenkiintoinen hoitotyö muuttuu nopeasti mielettömäksi ryntäilyksi. Työkiire on aiheuttanut pahenevan kierteen. Jos uutta henkilökuntaa saadaan, sitä ei ehditä perehdyttää työhönsä kunnolla. Vanha henkilökunta ei pääse kiireen vuoksi haluamiinsa koulutuksiin, jopa osittaisen hoitovapaan antamista on paikoin lähdetty rajoittamaan.

Toisin kuin päivähoidossa terveydenhoidossa ei ole lakisääteisesti määritelty, kuinka monta hoitajaa tulee eri yksiköissä olla suhteessa potilasmäärään ja heidän hoitoisuuteensa.

Tiedossa on ollut sekin, että suurten ikäluokkien eläköityminen on vääjäämättä alkanut ja että terveydenhuollon koulutuksen kiinnostavuus on laskenut. Vuosi vuodelta on niin kesäsijaisten kuin muidenkin lyhytaikaisten sijaisten rekrytoiminen ollut vaikeampaa. Vakituisiin työsuhteisiin löytyy vielä hakijoita, mutta nuorille, uusille hoitajille on kuitenkin tarjottu töitä vain pätkissä.

Koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on hoitohenkilökuntaa yli kolmetuhatta, ja niistä kolmasosa tekee töitään määräaikaisin työsopimuksin. Vasta nyt on herätty huomaamaan, että sijaistarve on jatkuva. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti helmikuussa perustaa 251 vakituista varahenkilön tointa. Tarve vakituisiin sijaisiin on tätäkin suurempi.

Hoitohenkilökunnan tehtäväkohtainen palkka sairaanhoitopiirissä vaihtelee 1 817-1907 euron välillä. Sen päälle tulevat vuorotyötä tekeville vuorolisät, joiden osuus on keskimäärin 15 prosenttia ja 10 vuoden palvelun jälkeen saa 10 prosentin henkilökohtaisen lisän. Nuoren päivätöitä tekevän hoitaja käteen jäävä palkka on siis 1 500 euroa. Vastavalmistunut hoitaja osaa vertailla eri alojen palkkoja, ja yhä useampi valitsee sen kilpailevan työn.

Hoitohenkilökunnan palkkatason korotus eurooppalaiselle tasolle on koko valtakunnan asia. Tyksin hoitajien palkkojen saattaminen muiden yliopistosairaaloiden tasolle on hoidettava paikallisesti.

Terveydenhuollon alueella ennaltaehkäisy on todettu kustannuksia ja kärsimystä vähentäväksi toiminnaksi. Hoitajapulan hoidossa ei ennaltaehkäisystä ole huolehdittu. On tyydytty oireiden hoitoon, kun olisi pitänyt puuttua taudin syihin; palkkatasoon, määräaikaisuuksiin ja työvoiman riittävyyteen.

Kirjoittaja on tehyläisten ja superilaisten pääluottamusmies Tyksissä.