Keskitien huonosta kunnosta
kerrottu Raision kaupungille

Nimimerkille " Pasalalainen" (TS 18.3.). Pasalan ja ympäristön omakotiyhdistys ry on huomioinut Keskitien huonon kunnon.

  Perusparannusta on ehdotettu Raision kaupungin tekniselle virastolle, mikä on kunnossapidosta vastaava taho.

Kauppakeskus Myllyn läpiajoliikenteestä johtuen tien peruskunto on kovalla koetuksella. Tämä siitä huolimatta, että tiellä on läpiajokielto, huono asfaltti ja hidasteet koulutietään kulkevien turvaksi. Suuremmaksi ongelmaksi omakotiyhdistys näkeekin sen, että edellä mainituista seikoista huolimatta tien käyttö ei ole vähentynyt. Siksi jatkuvasti kasvava liikennemäärä, yhdistettynä tien huonoon kuntoon, on riski alueen lapsille ja muille tiellä liikkuville. Toivomme kaupungilta toimia sekä Keskitien peruskunnon parantamiseen, että turvallisuuden lisäämiseen.

Samalla haluan kiittää omakotiyhdistyksemme jäseniä siitä vapaaehtoisesta työpanoksesta jonka annatte osallistumalla toimintamme hyväksi. Paras keino vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan on yhteydenotto johtokuntamme jäseniin. Otamme mielellämme kehitysideoita vastaan.

Leena Ervanko

Puheenjohtaja Pasalan ja ympäristön omakotiyhdistys ry