Elä nykyisen politiikan virrassa

Nimimerkki "Ei dementikko" viittasi TS:ssa 21.3. vuoden 1987 hallitusasetelmaan, kuinka Harri Holkeri ja Mauno Koivisto olisivat manipuloineet keskustapuolueen pois hallituksesta Koiviston saatua tietää niin sanotusta kassakaappisopimuksesta.

Vuonna 1987 keskustan vaalivoitto ei ollut murskaava vaan pikemminkin pieni heilahdus parempaan.

Keskusta sai vain kaksi lisäpaikkaa ja jäi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Kokoomus sai yhdeksän lisäpaikkaa ja oli toiseksi suurin puolue. Keskustan mukaan ottaminen hallitukseen olisi ollut muutenkin epätodennäköistä.

Murskaavan vaalivoiton keskusta sai vuonna 1991, jolloin puolue sai viisitoista lisäpaikkaa. Keskusta muodosti hallituksen Esko Ahon johdolla.

Suurin osa eduskunnan edustajista on vaihtunut Holkerin ja Koiviston ajoilta. Miksi pitäisi kantaa kaunaa vanhoista asioista, jotka eivät liity mitenkään nykyiseen politiikkaan ja sen harjoittajiin.

Matti Vanhanen on toiminut pääministerinä kehuttavasti, vaikkei hänen hallituksensa olekaan parantanut hyvinvointipalveluiden tasoa merkittävästi. Hallitukset ja eduskunnat tekevät virheitä, mutta suurimmaksi osaksi nämä ovat luoneet hyvän valtion.

Kirjoittaja kritisoi myös pitkään jatkunutta palveluiden alasajoa, joka on erittäin valitettavaa.

Saanen muistuttaa, että palveluiden alasajo on jatkunut viimeisen hallituskauden aikana voimakkaasti.

Mikä on ollut viimeisin hallituksemme, joka ei ole saanut hyvinvointipalveluiden tasoa nousemaan tai hoitajien palkkoja korotettua? Mikä ja mitkä hallitukset eivät ole tehneet mitään merkittävää opiskelijoiden hyväksi? Vastaus ei ainakaan ole oppositiossa virunut kokoomus, joka ei myöskään ole kampanjoinut mustamaalaten muita puolueita - viittaan poistettuun tv-mainokseen.

Kokoomuksen vaalikampanja oli menestyksellinen, koska kokoomuksella oli antaa konkreettisia esimerkkejä, joilla saataisiin aikaan talouden kehitystä ja näin hyvinvoinnin kasvua. Sdp lupasi parantaa terveydenhuoltoa ja parantaa työllisyyttä, mutta Sdp:llä ei ollut antaa keinoja lupauksen saavuttamiseksi. Mikseivät Sdp ja keskusta toteuttaneet ajamiaan asioita jo viime vaalikaudella?

Katsotaan rauhassa, mitä tuleva hallitus saa aikaan Suomen hyväksi, ja moititaan vasta sitten.

Juha Koskinen

Biokemian opiskelija