Kirjoittajavieras Martti Havin: Onnea satavuotiaalle

Teknologiateollisuus juhli satavuotistaivaltaan Turussa 23. syyskuuta. Aihetta juhlaan olikin, sillä elinkeino on menestynyt hyvin ja on johtava työllistäjä ja valuuttatulojen tuoja Suomeen. Varsinais-Suomi on sekä hyvässä että pahassa riippuvainen teknologiateollisuuden menestyksestä.

Neuvottelusuhteet Metallityöväen liiton ja Teknologiateollisuuden välillä ovat hyvät ja asialliset. Osoituksena tästä on monet tulopoliittiset ratkaisut, joita osapuolet ovat vieneet läpi tahollaan. Suomen talous on saatu vakautettua, inflaatio aisoihin, turvattu ansioiden vakaa nousu ja pidetty huolta kilpailukyvystä monilla eri tavoin.

Työnantajaliiton juhlissa pidettiin puheita, kuten asiaan kuuluu. Kaksi asiaa jäi puheista erityisesti askarruttamaan. Työntekijäpuolen esitykset muutosturvan pelisäännöiksi torjuttiin. Työnantajapuolella puhutaan irtisanomissakoista ja mittavista korvauksista työntekijöille irtisanomistilanteissa.

Tosiasia on kuitenkin, että työntekijän irtisanominen Suomessa ei maksa yritykselle sentin senttiä, euroista puhumattakaan. Edellytyksenä on, että irtisanominen tapahtuu lain säännöksiä noudattaen. Jos työnantaja tekee työrikoksen ja sanoo työsuhteen irti laittomasti, joutuu siitä maksamaan tavallisesti muutaman kuukauden palkan.

Ay-liikkeen tavoitteena on muutosturvasta puhuttaessa selkeyttää yhteistoimintalain määräyksiä siten, että laissa tarkemmin määriteltäisiin tuotannolliset ja taloudelliset syyt, mitkä voivat johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin. Nykyään lakia tulkitaan siten, että käytännössä riittää työnantajan ilmoitus tuotannollisista ja taloudellisista vaikeuksista, eikä laki vaadi selkeitä perusteluja. Lisäksi ay-liike on esittänyt, että jos joudutaan irtisanomaan henkilöstöä, niin työnantaja tulisi mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan henkilön kouluttamista uusiin tehtäviin tai muuten parantamaan hänen työmarkkinakelpoisuuttaan.

Juhlissa torjuttiin Metalliliiton puheenjohtajan Erkki Vuorenmaan esitys istua neuvottelupöydän ääreen pohtimaan miten puolustaa suomalaisia työpaikkoja, jotta niitä ei kevein perustein siirrettäisi halpapalkkamaihin. Esityksen torjunta lähti Nokian johdosta ja siihen yhtyi Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja sekä paikalliset yritysjohtajat.

Minulla heräsi epäilys, että työnantajat ovat linjaamassa uudelleen suhtautumistaan ay-liikkeeseen ja hyviä tuloksia tuottaneeseen kolmikantaiseen sopimiseen. On kysyttävä miksi?

Varsinais-Suomi tarvitsee kipeämmin kuin muu Suomi menestyvää teknologiateollisuutta. Täällä tarvitaan laajaa yhteistyötä yritysjohdon ja koko henkilöstön välillä. Huonot keskinäiset välit ja epäluottamus toisen tavoitteisiin tekevät yrityksestä kilpailukyvyttömän. Onneksi suurin osa yrityksistä toimii avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirissä. Nyt on katsottava tulevaisuuteen ja panostettava uusiin innovaatioihin, eikä jäädä vaikertamaan nykyvaikeuksia.

Onnea menestyvälle teknologiateollisuudelle - uusi vuosisata odottaa!
Kirjoittaja on Metallityöväen liiton aluesihteeri Turussa.