Sponsorirahaa opiskeluun

Menestyäkseen ja pysyäkseen huipulla urheilija tarvitsee sponsoreita, jotta hän voisi täysi painoisesti harjoitella ja tätä kautta saada menestystä lajissaan. Samaa periaatetta voidaan soveltaa opiskeluun. Näin opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada hyviä tuloksia ja valmistua ajoissa.

Täysipainoinen opiskelu vaatii rahaa ja jos ei vanhempien kukkaro ole suopea ollaan tilanteessa, jossa pitää valita sekä työ että opiskelu. Tässä asiassa yritykset voisivat toimia siten, että sponsoroimalla haluamiaan opiskelijoita he saisivat omiin tarpeisiinsa ammattitaitoista täsmäkoulutettua työvoimaa, jonka työhönotto ja perehdyttäminen olisi opiskelujen jälkeen helppoa.

Työelämässä oppii paljon semmoista mitä koulussa ei opi. Pienet tiedon muruset, joita ei opi missään koulussa vaan ne siirtyvät suullisesti työkaverilta toiselle, vaikuttavat oleellisesti siihen työhön mitä tehdään.

Ammattikorkeakouluihin sponsorointi sopisi vallan mainiosti, sillä opetettavia kursseja on paljon ja kaikkia ei millään pysty omaksumaan opiskeluaikana.

Kun opiskelija menee johonkin yritykseen kesätöihin, kesän jälkeen yritys voisi halutessaan ottaa hänet sponsorilistalleen ja alkaa näin tukea rahallisesti opiskelijaa ja samalla antaa vinkkejä opiskelijalle, mitä kursseja kannattaa painottaa opiskelun aikana eniten, jotta se hyödyttäisi heidän tarpeitaan.

Vuodessa saatava summa olisi kuitenkin niin pieni, että se ei ylittäisi sitä määrää minkä opiskelija saa tienata ilman että joutuu maksamaan opintotukea takaisin. Työharjoittelupaikkoja ei tarvitsisi hakea, sillä yritys on velvoitettu ottamaan sponsorilistalla olevat opiskelijat kesätöihin. Tottahan toki sopimuksen olisi oltava sellainen, että se tyydyttää molempia osapuolia ja siinä otettu huomioon yrityksen, opiskelijan ja oppilaitoksen asettamat vaatimukset. Olen vakuuttunut, että ne yritykset, joilla olisi varaa harjoittaa tällaista sponsorointia tulisivat menestymään ja saamaan varmaan myös näkyvyyttä, sillä he olisivat edelläkävijöitä.
Kari Kivelä
Opiskelija