Kirjoittajavieras Mirja Pitkänen: Politiikka ja arvokeskustelu

Kesälomaan kuuluu aina, muun toiminnan lisäksi, lukeminen. Luetaan niitä kirjoja joihin ei talven kiireiden keskellä ehditä paneutua. Käsiini sattui mm. Maija-Riitta Ollilan teos Erheitä ja virheitä, jossa puhutaan arvoista. Siinä puhutaan taloustieteestä sopivasti filosofiaan yhdistettynä, toimiihan Maija-Riitta Ollila Helsingin kauppakorkeakoulun opettajana.

Heinäkuun alkupuolella sattui Turun Sanomien mielipidesivulla silmiini ryhmätoverini Ulla-Maija Vierimaan kirjoitus, jossa hän vaati kaupunginvaltuustolta arvokeskustelua. Tavoitteena olisi päättää, mitkä terveyspalvelut kuuluvat yhteiskunnalle ja mitä voitaisiin antaa yksityissektorin hoidettavaksi.

Mutta, mitä tarkoitamme arvoilla? Jotta voisimme käydä arvokeskustelua, on määriteltävä, mitä tarkoitamme arvoilla.

Poliitikoille rahan jakaminen erilaisiin tärkeiksi kokemiinsa kohteisiin on usein hyvinkin käytännöllistä työtä, mutta perustana ovat usein tiedostamamme tai tiedostamattomat arvot. Maija-Riitta Ollila tarkoittaa arvoilla ihmisten merkitykselliseksi kokemia asioita, jotka asetetaan toiminnan päämääriksi. Mielenkiintoisesti hän jatkaa, että näihin arvoihin kiinnitytään tunneperäisesti.

Useinhan meillä ihmisillä on halu vakuuttaa kaikki siitä, että toimimme rationaalisesti, järkiperäisesti. Arvoja asetetaan, jotta todellisuus muuttuisi paremmaksi.

Me politiikan toimijat pyrimme rakentamaan parasta mahdollista maailmaa tai Turkua, mutta annetuista aineksista. Arvoja emme suinkaan kykene vapaasti itse muodostamaan. Ympäristömme, kasvatuksemme, koulutuksemme, siis koko elämämme, muokkaa arvojamme, sellaisiksi, kuin me ne kullakin hetkellä koemme.

Taloudelliset arvot ovat viime vuosina korostuneet, koska joillakin tahoilla on uskottu markkinatalouden ratkaisevan ikään kuin itsestään kaikki ongelmat.

Joskus olen tuntenut itseni aika voimattomaksi sen tosiasian edessä, että talouden kovat lait ovat ikäänkuin kaventaneet politiikan liikkumatilaa sekä valtiollisella että kuntatasolla.

Vähän aikaa sitten puhemies Paavo Lipponen vaati kuntien taloudenhoitoon uutta ajattelua. Muutkin ovat todenneet, että kuntataloudessa henkilökunnan toiminnan tehostaminen ja säästöt ovat loppuun käytetty tie. Pitäisi ratkaista ongelmat uudella tavalla. Käydään keskustelua siitä, että jotain uutta on luotava entisen tilalle tai entistä täydentämään, jotta tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskuntaa voitaisiin ylläpitää.

Toki paras mahdollinen Turku on riippuvainen markkinataloudesta, mutta emme saa nostaa käsiämme pystyyn sen edessä ja vaipua toivottomuuteen. Meidän valtuutettujen on uskottava siihen, että yhteisistä päämääristä, arvoista voidaan sopia ja, että meillä todellakin on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen.

Toivottavasti valtuustolla on halua jatkaa muitten kiireitten ohella myös tärkeää arvokeskustelua kaikkien kunnan toimialojen osalta.
Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu (kok) ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja.