Lisää hoitajia
ikäihmisille

Kuinka Turku hoitaa vanhuksia Kurjenlinnassa? Ennen vaaleja luvattiin, että vanhainkoteihin saataisiin enemmän henkilökuntaa. Miksei hallitus puutu asiaan? Öisin yksi hoitaja ei millään pysty hoitamaan 38 potilasta, joista enin osa on sänkypotilaita vaippoineen.

Yöhoitaja saa apua yhdeltä hoitajalta, jolla on 17 muuta osastoa. Mitä tapahtuu, jos yöhoitaja sairastuu. He saavat jonkun tilalle, joka ei tunne potilaita lainkaan. Ei yksi raportti riitä tutustumiseen. Öisin pitäisi olla ainakin kaksi hoitajaa pitkäaikaissairaiden osastolla.

Moni vanhus saa vain maata samassa asennossa. Niitä vanhuksia, jotka eivät itse pääse kääntymään, heitä pitäisi kääntää joka toinen tunti. Yksi hoitaja ei siihen pysty, eikä saakaan tehdä sitä yksin.

Makuuhaavoja tulee helposti, kun vain makaa samassa asennossa, ja verenkierto heikkenee. Makuuhaavat tekevät todella kipeätä. Moni vanhus saa maata koko yön märissä vaipoissa ja välillä voi koko sänky olla märkänä. Ei yksi hoitaja pysty vaihtamaan vaippaa sänkypotilaalle.

Miksi kunta kohtelee vanhuksia näin? Nämä ihmiset ovat tehneet paljon työtä Suomen hyväksi. Nyt he saavat maksaa kunnalle 80 prosenttia tuloistaan, että saavat maata hoitamattomina osastolla.

Henkilökunta on todella taitavaa ja tekee hyvää työtä. Valitettavasti heitä on liian vähän ja se vaikuttaa vanhuksiin.

Omainen