Hyvin
voinnin
kasvu ja
seuraus

Suomi on hyvinvointivaltio se on selviö, joskin osa kansasta voi huonosti niin kuin on kaikkialla.

Meillä jatkuvasti peräänkuulutetaan pysähtymätöntä tuotannon kasvua, käyttäen perusteena työpaikkojen säilymistä ja lisäämistä sekä myös yleisen hyvinvoinnin lisääntymistä. Puhutaan kolmen prosentin vuosikasvusta, kymmenessä vuodessa se on 30 prosenttia, entä sadassa vuodessa? Olisiko syytä miettiä kestääkö pallomme tällaisen kasvun, ja onko kaikki kasvu edes kannaltamme tärkeää.

Pallomme kyllä kestää meidän hyvinvointimme, mutta kun ja jos muut saavuttavat saman tason se on ihmiskunnan loppu. Ja totta puhuen mikään hallitseva laji maapallolla ei ole ollut pysyvä, ei siis myöskään ihminen.
Taisto Levo
Alastaro