Eläkekatto
koskemaan
kaikille

Pakinassaan 6.9. Aimo Massinen mainitsi mm. "Herrat hamuavat korkeita eläkkeitä eikä niitä yhteen soviteta." Onko tosiaan näin? Ketkä ovat tuota "herraporukkaa" ? Ettei vain myös itse kansanedustajatkin, jotka ovat säätäneet lain eri tahoilta tulevan eläkkeiden yhteensovittamisesta, niin että kaikille tulee eläkettä 60 prosenttia viimeisestä palkasta.

Vanhemmille, sodankin aikana kotirintamalla tätä yhteiskuntaa, lapsena, kovalla työllä ylläpitäneet saavat vain 40 - 50 prosenttia viimeisestä pienestäkin eläkkeelle lähtemisajan palkasta. Ei olisi väärin vaikka näitä euromääräisesti pienempiä eläkkeitä korotettaisiin "herraporukan" eläkkeitä leikkaamalla, Se nostaisi varmasti vaadittua kotimaista kysyntääkin.
Yllättynyt