Piittaamattomuutta
Kakskerran teillä

Autoilu Kakskerran Brinkhallintiellä on ajautunut edesvastuuttomaksi. Valtaosa autoilijoista suhtautuu täysin piittaamattomasti alueella vallitsevaan nopeusrajoitukseen. Rajoitus ylitetään jopa kaksinkertaisena.

Liikenneturvan edustaja on julkisuudessa kehottanut tuomaan esille liikenteeseen liittyviä epäkohtia. Em. tilanne on mielestämme vakavasti otettava ongelma. Toivomme, että liikenneturvan edustaja tarttuisi asiaan. Paljon tietä käyttävinä olemme kokeneet jo liikaa läheltä piti -tilanteita.

Esimerkiksi mökkitieltä tulo päätielle on tänä päivänä riskin ottamista.

Autoilijoille olisi alettava opettaa yleistä lainkuuliaisuutta. Mielestämme tällaista mielivaltaisuutta ja muiden väheksyntää ei tulisi sallia. TS:ssa on aiemminkin tuotu esiin Kakskerrantien huono ajokulttuuri, joten emme ole ainoita seikan todenneita.

Toivomme, että tilanteeseen tartuttaisiin, sillä nykyisellä menolla vakavan liikenneonnettomuuden uhka leijuu ilmassa. Voisiko poliisin liikennevalvonta helikopterin avulla tulla tällaisessa tapauksessa kysymykseen?
Joukko kakskertalaisia