Pedofiliaepäilyyn olisi pitänyt
puuttua kirkossa heti ja avoimesti

TS/Jori Liimatainen<br />Jos Toivonlinnan yhteiskoulua ravisteleva pedofiliaepäily olisi heti annettu viranomaisten tutkittavaksi epäily olisi kyllä tullut julkisuuteen, mutta kirkko ja koulu olisivat saaneet kunniaa, että uskalsivat avoimesti puuttua epäkohtiin, toteaa kirjoittaja.
TS/Jori Liimatainen
Jos Toivonlinnan yhteiskoulua ravisteleva pedofiliaepäily olisi heti annettu viranomaisten tutkittavaksi epäily olisi kyllä tullut julkisuuteen, mutta kirkko ja koulu olisivat saaneet kunniaa, että uskalsivat avoimesti puuttua epäkohtiin, toteaa kirjoittaja.

Suomen Adventtikirkkoa ja sen sisäoppilaitosta, Toivonlinnan yhteiskoulua ravisteleva pedofiliaepäily on koskenut minuun henkilökohtaisesti. Isäni oli Toivonlinnan ensimmäinen rehtori vuodet 1932-1946. Olen kasvanut siellä lapsuuteni 7.-18. ikävuodet ja käynyt koulua siellä. Olen myös lukuisissa eri yhteyksissä sekä kirjoittanut että puhunut sen merkityksestä, aina korostaen oppilaisiin liittyvää vastuuta. Nyt sen tulevaisuus näyttää olevan vaakalaudalla.

Pian katolisen kirkon pedofiliaskandaalin paljastuttua kansainvälisen adventtikirkon pää-äänenkannattajan Adventist Review'n koko teemanumero käsitteli pedofiliaa. Sen sanoma oli: 1. Adventtikirkolla ei ole syytä tyytyväisyyteen vaan on nöyränä todettava sitä esiintyneen omassakin piirissä. 2. Asiaa on vähätelty, paikoin jopa salailtu. 3. Tähän on tultava muutos. 4. Kyseessä on vakava rikos, jonka tutkinta ei kuulu kirkolle vaan viranomaisille.

Suomen Adventtikirkon nyt pedofiliaepäilyjä selvittämään asettama työryhmä päätyi samaan tulokseen ja ehdotti asian jättämistä viranomaisille. Miksi toimeenpaneva johto ei sitä toteuttanut? Eikö se lue pää-äänenkannattajaansa?

Tiedossani on henkilöitä, jotka n. 20 v. sitten ilmoittivat kirkon silloiselle johdolle sekä pedofilia- että muista väärinkäytösepäilyistä. Jälkimmäiset todettiin myöhemmin ja korjattiin, pedofilian osalta ei tapahtunut mitään. Eräälle oli sanottu etteivät esimiesten asiat kuuluneet hänelle. Samaan aikaan kirkon esimies kirjoitti Nykyaika-jäsenlehdessä, ettei johtoa saanut arvostella.

Tätä taustaa vasten en ymmärrä, että on voitu olettaa sisäisen tutkimuksen saavan totuuden esille. Kirkkokunnilla ei ole rikostutkimuksen ja kuulustelutekniikan asiantuntemusta kuten viranomaisilla.

Kun pedofiliaepäilyistä on "kauan" keskusteltu, internetissäkin, en tajua että on edes kuviteltu sen pysyvän salassa. En voi välttyä epäilyltä, että salailupyrkimys ja juridinen tasapainoilu ovat hämärtäneet johdon arvostelukyvyn.

Jos asia olisi jätetty viranomaisille, epäily olisi julkistunut, mutta Adventtikirkko instituutiona saanut kunniaa siitä, että se uskalsi avoimesti puuttua epäkohtiin. Nyt asia on päälaellaan, eikä vahinko ole korjattavissa selittelyillä.

Vaikka asiaa on mediassa tavan mukaan selvästi paisuteltu, ei sitä pidä vähätelläkään. Epäilyt eivät voine olla kovin heikolla pohjalla, koska jo yksi toimihenkilö on eronnut niiden takia. Yksityinen mielipiteeni on, että jos salauspäätöksestä vastaava henkilö olisi todella tuntenut vastuunsa, hänkin olisi välittömästi asian tultua ilmi pyytänyt eron luottamustoimestaan ainakin poliisitutkinnan ajaksi.

Huolestuttavaa on että joku pitää syyllisinä asian julkistaneita "pesän likaajia". Todellisia likaajia ovat salailullaan totuuden esille tuloa estäneet. Salailu vain lisää mahdollisten rikosten uusiutumisriskiä, mitä viranomaisten selvittely taas varmasti vähentää. Toivon todella poliisitutkinnan joko vahvistavan tai poistavan epäilyt. Jatkuva epävarmuus olisi pahin vaihtoehto.

Tietoisena kristillispohjaisen sisäoppilaitosjärjestelmän puutteista ja vaaroista olen kuitenkin sitä mieltä, että se oikein hoidettuna on hyvä vaihtoehtoinen koulumuoto. Se perustuu pitkään anglosaksiseen traditioon, enkä tiedä yhtään tutkimusta, joka osoittaisi sen tuottavan huonompia kansalaisia kuin oma, lähinnä saksalaispohjainen yleinen koulujärjestelmämme.

Olen itse käynyt tällaista koulua sekä Suomessa että Ruotsissa, ja myös "tavanomaista" oppikoulua, kuten lapsenikin. Kaksi lastenlastani on päässyt ylioppilaaksi vastaavasta koulusta Ruotsissa, ja kolmas pääsee toivottavasti keväällä. Toivonlinna on kaikissa Suomen koulujen vertailevissa tutkimuksissa ollut ainakin keskitasoa tai usein sitä selvästi parempi. Taso on viime aikoina vain noussut. Ei lasta tule heittää pois pesuveden mukana. Pesua se kuitenkin tarvitsee.
Aarne E. Rintala
Prof.,ylilääk. evp. HYKS