Työmarkkinatuella ei elä

Parhaan työikänsä Suomessa työskennellyt ammattilainen on rakentanut itselleen elintason, jossa on tottunut elämään. Tämä elintaso romahtaa siinä vaiheessa, kun työpaikka menee alta firman siirtäessä tuotannon ulkomaille. Saman tien työnsä menettävät myös alihankkijoiden työntekijät ja pk-yrittäjät.

Työmarkkinatuella ei Suomessa tule toimeen kerrotaan Helsingin Yliopiston tutkimuksessa vuonna 2002.

Yksin elävän työttömän välttämättömät menot ovat yhtä suuret kuin kahden hengen lääkäripariskunnalla, ja suuremmat kuin esim. kansanedustajilla, joilla on lukemattomia etuuksia.

Televisiossa marisi hyvin pukeutunut rouvahenkilö eläkkeiden pienuuksista, jotka ovat moninkertaisia työmarkkinatukeen verrattuna. Tuhannet työttömät ovat hakeneet eläkkeelle, osa heistä on jo työkykynsä menettänyt. Hakemuksen hylkäävät Kelan nimettömät ja tittelittömät asiantuntijalääkärit, joiden mielestä esim. "kelpaa työhön, jossa ei tarvitse seistä eikä kävellä".

Työmarkkinatuen korotukset kuluneen 15 vuoden aikana ovat osoittaneet päättäjien halveksuntaa työttömiä kohtaan, koska kaikki tietävät kuinka paljon hinnat ovat nousseet, tuoreimpana sähkölämmityksen tavaton kallistuminen.

Kari Tammi
Pitkäaikaistyötön