Verotuksesta
kerrottu
selosteessa

Nimimerkki "Yks tyhmä" kysyy (TS 8.9.) säästövakuutusten verotuksesta. Säästövakuutuksen säästöjen noston yhteydessä maksetaan pääomatuloveroa vain vakuutussäästöjen tuotosta silloin, kun säästöt maksetaan vakuutettuna olleelle vakuutuksenottajalle tai hänen lähiomaisilleen. Tuotosta maksetaan pääomaveroa kulloinkin voimassa olevan pääomaveroprosentin mukaisesti (tällä hetkellä 29 %).

Veroa maksetaan kaikkien säästämis- ja sijoitusmuotojen - myös esimerkiksi pankkitalletusten - tuotosta. Säästövakuutuksen ottajalle verotuksesta kerrotaan tarkemmin vakuutussopimuksen yhteydessä annettavassa tuoteselosteessa.
Karita Niklander
Asiakaspalvelupäällikkö
Henki-Sampo