lkoholin
hinta ja haitat

Kun Suomessa ollaan laskemassa alkoholituotteiden hintaa, ovat "tutkijat' sitä mieltä, että alkoholin suurkuluttajien määrä lisääntyy olennaisesti. On outoa, että Viron viinarallin jatkuttua jo vuosia, eivät "tutkijat" ole havainneet alkoholihaittoja juuri nimeksikään, vaikka esimerkiksi koko ajan on puhuttu Viron viinan epäterveellisyydestä.

Nyt edullista suomalaista puhdasta alkoholia juotuna hinnanalennuksen myötä pitäisi terveydentilan kohentua alkoholinkäyttäjien keskuudessa. Nähtäväksi jää, onko suomalainen viina puhtoista ja sitä kautta terveellisempää vai toteutuuko "tutkijoiden" skenaariot kauhukuvista alkoholinkuluttajien suhteen.
Seppo Huuskonen