Kirjoittajavieras Pertti Vuola:Seutukunta

Syyskesän sää voi olla hyytäväkin. Niin oli sinäkin iltapäivänä, kun vierailin pikaisesti Aukon Äijää tervehtimässä.

"O se hyä, et niist heltteist jo päästi. Rupes jo mnuutaki vähä heikottama. Vaik kyl siäl Ihantalas viäl kuumemppa ol." Tämä oli Aukon Äijän ensimmäinen kommentti tervetulotoivotuksen jatkeeksi. Ja lisää tuli. "Vai ole snää käyny sitä kuntaministeri Mannist Taivassalo Mussalos helssamas. Simmost tosa Vakka-Suame aviisis luki. Eik se Hannes ol aika pätevä ja kokenu miäs siihe ministeri homma?

Mut muistank mnää oikke? Eik se ol se sama miäs, jonk snää kymmene vuat sitte äänestykses voiti, ko valitti ensmäise kerra uure Kuntaliito valtuusto puhejohtaja. Ei snuul mikkä huano miäs sillo häviny!

Kerroin hänelle, ettei se yksin minusta johtunut, vaan valintaan oli vaikuttamassa mm. kotiseutu. Silloin ei myöskään haluttu kaupunginjohtajaa Kuntaliiton valtuuston puheenjohtajaksi.

"Mut kuules poik", jatkoi Aukon Äijä, "mnää e ymmär tommost käsitet ko Seutukunta. Mnuu miälestän ei semmossi ollenka tarvita. Kunna ja maakunna riittävä. Ja ajatteles, kui eri kokkosi ne ova. Turu seutukunt o väkimäärältäs vissi 3/4 koko maakunnast. Ja Vakka-Suami sen ko piänenty. Mynämäki o tehny päätökse poislähröst, ja teil Miatosis sitä lehre mukka harkita. Mitäs miält snää ole?

Kerroin hänelle, että olin aikanaan yhdessä Mynämäen silloisten päättäjien kanssa johdattelemassa kuntiamme Vakka-Suomen suuntaan. Puoltavia asioita oli paljon. Vakka-Suomen aluetoimikunta oli jo yli kymmenen vuotta toiminut. Seutukunta oli vahvasti menossa EU-tukialueeksi. Turun suunnalla ei ollut tapahtunut juuri mitään, ja kun kunnat kummassakin tapauksessa ovat seutukuntien rajalla, niin lienee parempi kuulua pienempään, koska silloin tulee kunnan oma mielipide varmemmin kuulluksi ja jopa toteutettavaksi.

"Juu" totesi Aukon Äijä mietteliäänä. "Mnää ole snuu kanssas sama miält, ett valitettava se o, ko Mynämäki lähte. Ollevak ne ollenka funteerannu sitä, et pysyk Vakka-Suame käräjäoikeus Mynämäes, ja mitä se merkitte lukiol, jos Etelä-vakkasuamalaise suuntavakki mukuloittes matka suuremppa lukio Uuttenkaupunkki. Mynämäe kauppakeskust o jo hiuka heikentänny toi Kustavi uus Alko. Ja ova ne vehmalaisekki saanu Vinkkilä viinatilauspiste, ete mnuunka tart enä Mynämäkke lähte troppi hakema. Mut tiäräks, mnää luule aavistavan, et mikä ol se viimäne oljenkors ko kankes Mynämäe pois Vakka-Suamest. Katos se ol se, kute Mynämäen kunnajohtaja valittu seutukunta tyävaliokunna varapuhejohtajaks, eikä Mynämäel ollu sitt ollenka edustaja puhejohtajistos".

"Mistä Sinä tuollaisia olet saanut päähäsi?" totesin hämmästyneenä.

"Kuules" virnisteli Aukon Äijä. "Kyl mnääki ossa lehtiuutisist rivie välist lukke. Kato, vaik mnää vanh ole, nii em mnää miälestän senttä tyhmä ol. Mut ko mnää tota seutukuntasia ole Mynämäe ja Miatoste kohralt futeeranu, nii mnuust nill o niimpal yhtest touhu ja toimintta, et kyl niitte paik olis samas seutukunnas. Vaik kyl mnää toivo, ett Mynämäes viäl kerra stää vaihto harkittas. Oleks mnuun kansan kaikest sama miält?"

Myönsin olevani.
Kirjoittaja on mietoislainen kunnallisneuvos.