Autoilijan annettava turvallinen tila pyöräilijälle

TS/Jane Iltanen<br />Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla, sanoo tieliikennelaki. Laissa puhutaan myös autoilijan varovaisuusvelvollisuudesta kevyttä liikennettä kohtaan.
TS/Jane Iltanen
Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla, sanoo tieliikennelaki. Laissa puhutaan myös autoilijan varovaisuusvelvollisuudesta kevyttä liikennettä kohtaan.

Maria Malmisen kirjoitus (TS 1.9.) antaa aihetta pieneen kommenttiin tai paremminkin oikaisuun.

Turun kaupungin liikennesuunnittelussa on ollut "pakko" tilanpuutteen takia kierrättää pyöräteitä muita kuin suorimpia teitä. Tällöin pyöräilijää ei voi velvoittaa käyttämään pitempiä reittejä vaan hänellä on oikeus siirtyä ajamaan ajoradalle.

Alla parit pykälät, jotka pitäisi olla kaikkien ja ainakin ajokortin omaavan linja-autonkuljettajan tiedossa.

Tieliikennelain 8:s pykälä käsittelee tien eri osien käyttöä:

Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella. Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle.

Lain 12:s pykälä sanoo kääntymisestä seuraavaa: Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja ei saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille samaan suuntaan kulkeville. Risteyksessä on oikealle käännettäessä ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeata reunaa. Vasemmalle käännyttäessä on ohjattava siten, että ajoneuvo jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan oikealla puolella tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla. (Jos ajoradalla on bussikaista pitää kääntyvä ajoneuvo ohjata bussikaistalle.)

30 pykälässä puhutaan varovaisuusvelvollisuudesta kevyttä liikennettä kohtaan:

Ajoneuvon kuljettajan on kohdatessaan tai ohittaessaan jalankulkijan, polkupyöräilijän tai mopoilijan annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä.

Kuljettajan on erityisesti varottava lähestyessään pysäytettyä koululaiskuljetusautoa, linja-autoa tai raitiovaunua sekä lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä.
Antero Aho
Aluepäällikkö, Liikenneturva
Länsi-Suomi