Kirjoittajavieras Pertti Hemmilä: Elintarvikeketjun toimijat
yhteistyöhön

Elokuun lopulla osallistuin Varsinais-Suomen elintarvikestrategian julkaisutilaisuuteen. Strategian olennainen osa on tutkimustyön pohjalta löytää uusia tapoja jalostaa kotimaakuntamme alkutuotantoa terveellisiksi ja terveysvaikutteisiksi elintarvikkeiksi.

Erityisesti yhteistyö ja tiedonkulku raaka-aineiden tuottajan, tutkimustyötä tekevän Turun yliopiston sekä elintarvikkeiden jalostajan välillä vaatii edelleen kehittelyä. Meillä on kaikki onnistumisen edellytykset, kunhan elintarvikeketjun toimijat saadaan nykyistä enemmän yhteistyöhön keskenään.

Visio on kunnianhimoinen: Varsinais-Suomea tavoitellaan maailman johtavaksi kuluttajan eri elämänvaiheisiin liittyvän terveellisen, nautinnollisen ruoan uudistajaksi ja kehittäjäksi.

Perusedellytys elintarvikestrategian toteutumiselle on kotimaisten, laadukkaiden raaka-aineiden saatavuus. Ilman alueen oman alkutuotannon säilyttämistä ja kehittämistä on vaikea kuvitella myöskään maataloustuotteita jalostavien yritysten määrän lisääntymistä strategian visioimalla tavalla. Tavoitteena on 400 maakunnassamme toimivaa elintarvikkeita valmistavaa yritystä vuonna 2010.

Olennainen merkitys maakuntamme elintarviketuotannolle on sillä, miten Suomi menestyy EU-komission kanssa neuvotteluissa 141-artiklan perusteella maksettavista Etelä-Suomen kansallisista maataloustuista. Maksuvaltuus loppuu tämän vuoden lopussa ja tällä hetkellä neuvottelut ovat jäissä eikä komissaari ole liiemmin antanut toivoa Suomen tavoitteiden mukaisesta ratkaisusta.

Tämän vuoden alkupuolella Suomi on toimittanut EU:lle kattavan selvityksen siitä, miten elintärkeä vaikutus kansallisilla maataloustuilla on Etelä-Suomen maataloudelle. Ilmastollisesti Etelä-Suomessa tuotantomahdollisuudet ovat aivan yhtä epäsuotuisat kuin muissa osissa maatamme, kuitenkin EU-liittymissopimuksemme antaa mahdollisuuden maksaa pitkäkestoista tukea vain C-tukialueella sijaitseville tiloille.

Varsinaissuomalaisten vaikuttajien on syytä olla voimakkaasti puolustuskannalla ja ajan tasalla asioista, kun ministeriöissä valmistellaan muutoksia organisaatioihin. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriössä on tekeillä esitys, jonka perusteella uhkana on Mietoisten maatalouden tutkimusaseman lakkauttaminen.

Maataloudessa on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtunut raju rakennemuutos ja alkutuotannon työpaikat maakunnassamme ovat vähentyneet noin 40 prosenttia. Samaan aikaan vaatimustaso erilaisine laatujärjestelmineen on huimasti noussut. Olennaista on paitsi maataloustuotannon elinkelpoisuuden säilyttäminen, myös tuottajien osaamistason ja yrittäjyyden kannustaminen.

Jos aiomme toteuttaa vision, jossa Varsinais-Suomi on maailman johtava laadukkaiden ja terveellisten elintarvikkeiden uudistaja ja kehittäjä, meidän pitää huolehtia koulutus- ja tutkimustoiminnan säilyttämisestä ja lisäämisestä maakunnassamme sekä aktiivisesta vuoropuhelusta yrittäjien ja tiedemaailman välillä.
Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.