Kannustusta osaamiselle

Nykyisin kaikki vannovat osaamisen nimeen. Osaaminen onkin tärkeää kansallisen hyvinvoinnin, yritysten hyvinvoinnin ja yksityisten osaajien hyvinvoinnin kannalta.

Osaaminen muuttuu arvokkaaksi kuitenkin vasta, kun se saadaan käyttöön. Siksi kaikki kannustavat toimenpiteet ovat tuiki tarpeellisia.

Verotus on merkittävä kannustin tai kirskuva jarru. Osaamisen tuloksia, esimerkiksi työsuhdekeksintöjä ja niistä maksettavia korvauksia, on verotettu työtuloina. Siten niistä saadut lisätulot eivät korkean veroprogression vuoksi ole olleet kannustavia.

Olisi aika tehdä rakenteellinen veroremontti. Keksinnöistä ja niiden käytöstä maksettavat korvaukset tulisi rinnastaa pääomatuloihin. Kysymys on yksinkertaisesti yksityisen henkilön omistaman aineettoman pääoman tuottamasta tulosta, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä tavanomaisen työn tekemisen kanssa.

Kun siirrymme verottamaan keksinnöistä saatavia korvauksia pääomatuloina, kannustamme osaajia saattamaan osaamisensa yritysten käyttöön kansallisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lisämausteena todennäköisesti olisi veropohjan kasvu eikä pieneneminen lisääntyneinä keksintöinä ja niistä saatuina hyötyinä.
Jaakko Paatero
Tekn.tri