Koulukyyteihin tuttu ja
turvallinen kuljettaja

Nykyään kuntalaki velvoittaa kunnat kilpailuttamaan vuosittain myös koululaiskuljetukset. Tarjouksien perusteella pitää valita kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tällöin ei oteta huomioon kuljetettavia. Eläinkuljetuksissa kyllä on huomioitu eläimet.

Onko kokonaistaloudellisesti kunnalle edullisin vaihtoehto olla kannattamatta paikallista yrittäjää joka tuo kunnalle veroeuroja. Jonka paikalliset työntekijät tuovat myös veroeuroja ko. kunnalle. Eikö näiden veroeurojen menetys ole suurempi kuin kilpailutuksella saavutettu näennäinen voitto.

Kyytien hoitamisen epävarmuuden tuoman stressi tekijöiden negatiiviset vaikutukset joista oppilas, opettajat ja vanhemmat joutuvat kärsimään. Nämä ovat minimissään kun paikallinen tuttu yrittäjä hoitaa asiat. Paikalliset työntekijät tuntevat seudun, oppilaat tai ainakin heidän vanhempansa.

Pienet lapset kaipaavat varmuutta kuljetusten aikatauluissa sekä turvallista ja tuttua vakituista kuljettajaa.
Kai Luhtala
Nousiainen