Puuttuuko sairaanhoitajien
työehtosopimukselta kivijalka

TS/Ari-Matti Ruuska<br />Naisvaltaisella hoitoalalla koulutuksen kautta eteneminen parempipalkkaiseen työhön tuskin tulee koskaan korvaamaan niitä menetyksiä, mitä jatko-opinnot naiselta vaativat, sanoo kirjoittaja.
TS/Ari-Matti Ruuska
Naisvaltaisella hoitoalalla koulutuksen kautta eteneminen parempipalkkaiseen työhön tuskin tulee koskaan korvaamaan niitä menetyksiä, mitä jatko-opinnot naiselta vaativat, sanoo kirjoittaja.

Tehy on toiminut kaksikymmentä vuotta ja tänä aikana sillä on ehtinyt olla erivärisiä puheenjohtajia ja kokoonpanoltaan erilaisia liittovaltuustoja ja liittohallituksia.

On järjestetty kaksi lakkoakin, mutta palkkaukseen ei vain saada korjausta. Olisiko syytä katsoa peiliin tosi tarkoituksella.

Kansa on yhtenä rintamana samaa mieltä, että myös hoitoalan työntekijät ovat ansainneet kunnon palkankorotukset.

Kaikkien tiedossa on myös, että miesvaltaisilla teknillisillä aloilla palkat ovat aivan toiset kuin naisvaltaisella hoitoalalla.

Tiedotusvälineistä saadun tiedon perusteella tulee se käsitys, että Tehyn sopimusneuvotteluissa ainoa lähtökohta on vertailu lääkäreiden ja teknillisen alan työntekijöiden palkkoihin.

Mutta olisiko syytä vertailla eri työehtosopimusten lähtökohtia ja rakenteita aivan ruohonjuuritasolla.

Aikoinaan pääsin työssäni näkemään muutamia oleellisia peruseroja teknillisten ja hoitoalan työehtosopimuksissa.

Tarkastellaanpa kummankin alan opiskelijoiden harjoitteluajan palkkausta.

Koulutukseen kuuluu niin teknillisellä kuin hoitoalallakin tietty määrä työharjoittelua.

Teknillisen alan työehtosopimuksen mukaan jo ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle aletaan maksaa harjoitteluajalta työehtosopimuksessa määrättyä palkkaa, päivärahoja ja matkakorvauksia ym. erilliskorvauksia.

Viimeksi miesvaltaisen puualan työehtosopimusneuvotteluissa oli vaatimuksena mm. oppisopimussuhteisten ja harjoittelijoiden palkkavaatimusasia. Vaatimus ei tosin mennyt läpi, mutta tuskin unohtuukaan.

Miten on hoitoalalla?

Hoitoalalla ei sopimusneuvotteluissa ole tällaiseen sopimukseen päästy, liekö niitä kovin tiukasti ajettukaan.

Monella sairaanhoitajaksi opiskelevalla on takanaan jo jokin terveydenhoitoalan tutkinto. Hän voi olla jo valmis hammashoitaja, perushoitaja tai jokin muu vastaava ja muutaman vuoden työkokemus takana.

Hoitoalan opiskelijalle ei makseta harjoitteluajan työstä palkkaa, ei matka- tai päivärahaa tai muita erilliskorvauksia kuten teknillisillä.

Palautetaanpa mieliin Tehyn viime lakon neuvottelutulos, jolla jo ansaitut palvelusvuosilisät leikattiin niiltä, jotka sillä hetkellä suorittivat jatko-opintoja eivätkä olleet työsuhteessa.

Näiden naisten palvelusvuosilisät nousivat savuna ilmaan. Sairaanhoitajaksi valmistuvan vuosien työ alalla ei ollut lakon jälkeen enää ikälisiin oikeuttavaa palvelusta.

Näin tehtiin sairaanhoitajien työehtosopimuksen kivijalkaan naisen mentävä aukko. Onko kyseessä kateus Superista koulutuksen kautta Tehyyn siirtyneitä kohtaan?

Entä mikä on tilanne muuntokoulutukseen lähtevillä sairaanhoitajilla, kun koulutuksessa tulee harjoittelujaksot. Onko harjoittelujaksolla tehty työ palkatonta? Kuka valvoo heidän etuja? Lääkäriliitto vai Tehy?

Naisvaltaisella hoitoalalla koulutuksen kautta eteneminen parempipalkkaiseen työhön tuskin tulee koskaan korvaamaan niitä menetyksiä, mitä jatko-opinnot naiselta vaativat.

Minkä verran ammattiyhdistysten liittovaltuustoissa ja -hallituksissa istuu naisia. Yrittäkääpä tasa-arvonedistäjät ja asemanne jo yhteiskunnassa saavuttaneet panostaa tähän suuntaan. Presidentti mukaan lukien.
Eine Pulju-Helistö
Hallintonotaari
Turku