Sairausvakuutuksen rahoituksen
uudistaminen välttämätöntä

TS/Riitta Salmi<br />Kun julkinen terveydenhuolto saadaan kuntoon, kansalaiset voivat hakeutua yksityiselle puolelle halutessaan, ei julkisten palvelujen puutteessa, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre.
TS/Riitta Salmi
Kun julkinen terveydenhuolto saadaan kuntoon, kansalaiset voivat hakeutua yksityiselle puolelle halutessaan, ei julkisten palvelujen puutteessa, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre.

Nimimerkki Näkövammainen kirjoitti (TS 24.8.) yksityislääkärikäyntien korvauksista. Turun Sanomat ja Aamulehti julkaisivat 5.8. haastatteluni, jossa käsittelin sairausvakuutuksen rahoituksen uudistamista. Muissa medioissa haastattelua siteerattiin osittain väärin, koska puhuttiin mm. virheellisesti erikoislääkärikäyntien korvausten lopettamisesta. Kelakorvausten lopettamista en ole esittänyt.

Sairausvakuutuksen rahoituksen uudistaminen on välttämätöntä, koska Kela maksaa joka vuosi etuuksia enemmän kuin kerää rahaa sairausvakuutusmaksuina. Puuttuva raha on esim. tänä vuonna 660 miljoonaa euroa ja se maksetaan valtion budjetista eli yhteisistä verovaroista. Hallitusohjelman mukaan sairausvakuutuksen rahoitus uudistetaan asiaa selvittäneen työryhmän esitysten pohjalta.

Kansallisen terveysohjelman tavoitteena on taata laadukas ja riittävä terveydenhuolto kaikille kansalaisille. Tämä edellyttää terveyskeskusten antamien palvelujen vahvistamista, jotta hoitotakuu voi toteutua. Kuntien valtionosuuksiin annetaankin merkittävästi uutta rahaa. Toimiva julkinen terveydenhuolto on tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Koska Kelan korvauksiin käytettävä rahoitus ei ole ollut riittävä, olen halunnut pohdintaa siitä, mitkä hoidot ovat tarpeellisimpia korvattavia.

En pidä oikeana tilannetta, jossa lasten ja nuorten psykoterapiahoito on osin harkinnanvaraisen eikä lakisääteisen kuntoutuksen piirissä, kun samaan aikaan kaikki muut satunnaisetkin lääkärikäynnit korvataan. Tämän vuoksi tarvitaan pohdintaa, jotta korvaukset jakautuvat oikeudenmukaisesti. Kela korvaa varmasti jatkossakin lääkärissäkäyntejä, mutta koko ajan on syytä miettiä, että korvataan ainakin tarpeellisimmat asiat. Sairauspäivärahoihin ei olla tekemässä muutoksia.

Yksityistä lääkärintyötä tarvitaan. Arvostan lääkäreitä, jotka jaksavat oman työnsä lisäksi sitä tehdä. Ymmärrän täysin potilaita, jotka joutuvat turvautumaan kalliimpaan hoitoon, kun eivät pääse kunnallisiin terveyskeskuksiin tai sairaaloihin. Sellaista tilannetta en kuitenkaan hyväksy.

Tulen tekemään kaiken voitavani, että terveyskeskukset houkuttelisivat lääkäreitä, hoitojonot saataisiin kuriin ja ihmisten luottamus julkiseen terveydenhuoltoon palaisi.

Meillä on vielä tässä maassa kuntia, missä homma toimii. Julkisten terveyspalvelujen toimivuutta ja saatavuutta on parannettava. Yksityisen terveydenhuollon rooli on julkisia terveyspalveluja täydentävä. Kun julkinen terveydenhuolto saadaan kuntoon, kansalaiset voivat hakeutua yksityiselle puolelle halutessaan, ei julkisten palvelujen puutteessa.
Sinikka Mönkäre
Sosiaali- ja terveysministeri