Virttaankangas jätettävä rauhaan

Taas ollaan Turussa leikkimässä vaarallisia vesileikkejä. Pyhäjärven vedenottohanke on vielä tuoreessa muistissa, ja nyt vettä ollaan hankkimassa noin sadan kilometrin päässä sijaitsevasta Kokemäenjoesta. Tästä teollisuuden vuosikymmeniä saastuttamasta joesta Turun Seudun Vesi Oy aikoo johtaa raakavettä Virttaankankaan harjualueelle tekopohjaveden suodatusta varten.

Tekopohjavesilaitoksella vettä on määrä pumpata noin 93 000 m³ vuorokaudessa. Tähän mennessä tehdyt imeytyskokeet ovat epäonnistuneet, harju ei ole imenyt pienempiäkään vesimääriä. Onkin pelättävissä, että suunnitelluilla vesimäärillä harjualue muutetaan suoksi. Lisäksi pohjavedet pilaantuvat raakaveden (esikäsittelystä huolimatta) sisältämien aineiden imeytyessä harjuun.

Vaikutukset harjuluontoon ovat varmasti negatiivisia. On esitetty arvioita, joiden mukaan veden imeyttäminen aiheuttaisi sekä harjun että ympäröivien alueiden liettymistä. Talvisin veden höyrystyminen saisi aikaan tykkylumikerroksia, jotka vahingoittavat metsiä.

Tekopohjavesihankkeen lakisääteisen ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt (tekee) Turun Seudun Vesi Oy. Arvioinnin tulee olla puolueetonta ja kaikki mahdolliset ympäristövaikutukset, myös pitkäaikaiset, tulisi ottaa huomioon. Pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia ei kukaan voi varmasti tietää, eikä Suomessa liene myöskään kokemuksia näin suuresta tekopohjavesilaitoksesta. Puolueettomuutta sopii vain toivoa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 450 000 000 mk. Lopullinen hinta lienee korkeampi, sillä kustannusten on tapana kasvaa matkan varrella. Miten Turun Seudun Vesi Oy kattaa hankkeen vaatimat valtavat kustannukset? Turkulaisten vesilaskuissa se varmasti tulee tuntumaan.

Turun Seudun Vesi Oy:n pitäisi unohtaa ko. tekopohjavesihanke ja keskittyä sen sijaan ratkaisemaan vesiongelmansa paikallisesti. Pohjaveden suodatusprosessi on mekaaninen, eli mahdollinen myös Turussa.

Hankkeelle on ilmeisesti ollut tarjolla myös vaihtoehtoja, joista julkisuudessa ja maakunnissa on puhuttu hyvin niukasti jos ollenkaan. Virttaankankaan harjualue täytyy jättää rauhaan.

Tekstissä esiintyvät asiatiedot ovat peräisin Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta käsittelevästä esitteestä sekä Satakunnan Kansan artikkelista Turun tekopohjavesihanketta vastaan kootaan nimilistoja (SK 9.2.2001).
Susanna Lehtinen