Yhtiökokouksissa kannattaa käydä

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset eivät yleensä ole mitenkään suosittuja tilaisuuksia ja kuitenkin niissä käsitellään monille kaikkein arvokkaimman omaisuutemme hoitoa. Niihin osallistuu monestikin muutama osakas ja heistä valitaan hallitukseen joskus hyvinkin vastentahtoisesti tehtäväänsä suhtautuvia henkilöitä.

Kuitenkin hallituksella on erittäin tärkeä tehtävä yhtiön hoidossa. Sen tehtävänä om mm. valita isännöitsijä ja oikean isännöitsijän valitseminen on ensiarvoisen tärkeää yhtiön edun kannalta. Hän suunnittelee ja esittää parannuksia niin taloyhtiön kunnon kohentamiseksi kuin juoksevien menoerien hoitoon toisinaan hyvinkin asioihin perehtymättömille tai muuten välinpitämättömille hallituksen jäsenille. Isännöitsijä on taloyhtiön kukkaron vartija. Vain suuremmissa menoerissä hänellä on hallituksen päätös takanaan.

Kuten itse kukin hoidamme omaa talouttamme eri tavoin, samoin on myös eri taloyhtiöiden hoidoissa eroja. Toinen isännöitsijä on tarkka rahankäyttäjä, toiselta taas lipuu varoja sormien lomitse sen kummemmin taloyhtiön etua ajattelematta. Eri isännöitsijät kykenevät saman suuruisilla vastikkeilla hankkimaan yhtiön tarpeeseen tulevia hankintoja tai teettämään remontteja eri määrin riippuen kyvystä käyttää vastikerahoja. Senpä takia yhtiön tilintarkastajilla onkin tärkeä ja vastuullinen tehtävä seurata yhtiön varojen käyttöä ja yhtiökokouksessa päätetyn talousarvion toteutumista.

Jos taloyhtiönne asiat ovat kunnossa, yhtiön kunnon ylläpitäminen hallinnassa ja yhtiövastike edullinen, voitte onnitella itseänne: olette onnistuneet yhtiön johdon valinnassa ja palkkioksi siitä saatte sievoisen summan vuoden aikana omaan kulutuskäyttöönne.

Kannattaa siis käydä yhtiökokouksissa ja kysellä rohkeasti taloyhtiötänne koskevia asioita. Hallitus ja isännöitsijä ovat vastuussa meille osakkaille sekä tekemisistään että tekemättä jättämisistään.
Kokemuksista
viisastunut