Opiskeluaika turvattu lailla

Valitus opiskeluaikojen venymisestä toimeentulovaikeuksien takia on merkillistä ja hämmentävää. Opiskelijan perustulo on turvattu lailla siinä kuin kenen muun tahansa.

Voimassaoleva laki toimeentuloturvasta takaa jokaiselle Suomessa laillisesti asuvalle perustoimeentulon. Tämä toimeentulo on käytännössä asumiskustannukset (vuokra) plus noin 60 mk päivässä, noin 2000 mk kuussa. Lain mukaan (2‰) toimeentulotukeen on oikeutettu jokainen, joka ei työllään, yritystoiminnallaan, muilla tuloilla tai etuuksilla, olevista varoistaan tai elatusvelvollisen tuella kykene hankkimaan toimeentuloaan.

Opiskelijan toimeentuloa turvaavia tukimuotoja ovat voimassaolevan opintotukilain mukaan 1) opintoraha ja aikuisopintoraha, 2) opiskelijan asumislisä ja 3) opintolainan valtiontakaus. Opintolaina ei siis ole lain tarkoittama tukimuoto. Ylipäätään Suomessa ei ole voimassa sellaista lainsäädäntöä, jonka perusteella ketään voisi velvoittaa ottamaan lainaa elatuksekseen.

Toimeentulotuki kuuluu siis lakisääteisesti myös opiskelijoille. Laki on tältä osin yksiselitteinen. Opintolainan ottamista ei voida myöskään edellyttää, sillä laki toimeentuloturvasta toteaa (12‰) , että toimeentulotukea haettaessa otetaan huomioon myönnettäessä käytettävissä olevat varat. Mikäli sosiaaliviranomainen siis evää toimeentulotuen sillä perusteella, ettei opiskelijahakija ole ottanut opintolainaa, päätös on lakiin perustumaton, ja siihen voi hakea muutosta valittamalla. Valituksen edellytys on kuitenkin, että päätös vaaditaan kirjallisena ja valittaja pitää huolen valitusajasta. Valitusohjeet tulevat päätöksen mukana.

Opiskelijan on turha ajatella toimeentulotukea hakiessaan olevansa kerjuulla tai luvattomalla asialla. Tuki on lakisääteinen ja kuuluu hakijalle, joka täyttää myöntämiselle laissa asetetut ehdot.

Tukea ei "anota", sitä haetaan. Vastaava tilanne on palkkatyössä, eihän kukaan "ano" palkkasaataviaan, eikä esimerkiksi - aivan samoin lakisääteistä - lapsilisääkään pidetä "köyhäinapuna", jota pitäisi kerjätä.
Jouko Heyno