Kirjoittajavieras-kolumni
Marjaana Koskinen:
Köyhyyspaketti

Mikäli halutaan kaikkien pienempituloisten taloudellista tilannetta parantaa kokonaisvaltaisesti, paras keino on kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottaminen eli verotettavan tulon alarajaa korotetaan.

Ne kuntalaiset, joilla on alle 52 800 markan vuositulo saavat hyödykseen kunnallisverotuksen perusvähennyksen, joka on 8 800 markkaa. Perusvähennyksen korottaminen esimerkiksi 12 000 markkaan vuodessa lisäisi kaikkien alle 52 800 markkaa vuodessa ansaitsevien tuloja 65 mk/kuukaudessa. Kunnallisverotuksen tuotto alenisi vastaavasti noin 500 miljoonalla markalla.

Kun esillä on ollut työmarkkinatuen korottaminen 10mk/pvä, mielestäni kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottamisen kautta - esimerkiksi kahdella miljardilla markalla - saadaan oikeudenmukaisempi lopputulos ja kaikki pienituloiset hyötyvät. Tämä toimenpide nostaa ensisijaisten etuuksien määrää suhteessa toimeentulotukeen.

Täytyy myös muistaa, että työttömät ja pienituloiset jäivät verohelpotusten ulkopuolelle vuoden 2001 budjetissa, joten nyt he ovat vuorossa. Kunnille tietysti pitää kompensoida menetys esimerkiksi kohdennettujen valtionosuuksien kautta sosiaali- , terveys- ja koulusektorille.

Toimeentulotukeen kaivataan myös tasokorotusta tai sitten luovutaan seitsemän prosentin asumiskulujen omavastuusta, joka säädettiin viime hallituskaudella säästölakina vastoin hallitusohjelmaa. Seitsemän prosentin asumiskulujen omavastuu toimeentulotuessa on osaltaan vaikuttanut asunnottomien määrän nousuun ja se on leikannut toimeentulotukiasiakkaiden käteen jäävää toimeentulotukea 100-200 mk/kuukaudessa.

Toimeentulotukeen on kaavailtu myös ns. työssäkäyvän lisää. Ministeri Osmo Soininvaara on esittänyt, että 20 prosenttia tuloista jätettäisiin ottamatta huomioon toimeentulotukilaskelmassa. Soininvaaran esityksen heikkous on siinä, että se on erittäin byrokraattinen ja että se kohtelee pieniä tuloja (1000 mk/kk) kaltoin. Toisaalta esimerkiksi yksinäisen henkilön kohdalla 3000 mk/kk tulosta toimeentulotuen tarvetta ei juurikaan synny, vaikka jätettäisiinkin huomioimatta 20 prosenttia tuloista, eli Soininvaaran esitys ontuu.

Asumistuki pitäisi olla ensisijainen etu toimeentulotukeen nähden, mutta näin ei ole. Syynä on se, että asumistuessa on ns. 20 prosentin omavastuu. Jos asumistuen omavastuuta pienennettäisiin esimerkiksi 10 prosenttiin ja samaan aikaan toteutetaan kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottaminen, vähenisi toimeentulotukiasiakkaiden määrä radikaalisti.

Asumistuen kriteereiden muutos niin, että kohtuullinen neliövuokra korotetaan vastaamaan markkinavuokria on varmaan paikallaan, mutta se edellyttäisi vuokrasääntelyä.

Jos samanaikaisesti ei toteuteta vuokrasääntelyä käy niin, että vuokranantajat nostavat vuokria mahdollisimman korkeisiin neliövuokriin, jos saavat ylikorkeista neliövuokrista täyden kompensaation asumistuen kautta. Yhteiskunta maksaa laskun ja toimenpiteestä hyötyvät lähinnä asuntojen omistajat.
Kirjoittaja Marjaana Koskinen on raisiolainen Sdp:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.