Kirjoittajavieras-kolumni Matti Paavola:
Ei tartte valittaa

Kolmisenkymmentä vuotta sitten kansanterveyslainsäädännön tultua voimaan vanha kunnanlääkärisysteemi muuttui terveyskeskuslääkärijärjestelmäksi. Sellaisilla paikkakunnilla, joissa oli ollut kunnanlääkäreitä, muutos oli helppo järjestää. Yleislääkäritasoiset palvelut jatkuivat ennallaan.

Turussa, jossa ei ollut yhtään yleistä vastaanottoa pitävää kunnan palkkaamaa lääkäriä, tilanne oli toinen. Täällähän oli ollut koulu- ja neuvolalääkäreiden ohella vain muutama aluelääkäri, joiden vastaanotot täyttyivät sosiaaliviranomaisten asiakkaista. Toimintaan lankesi - ehkä tarpeettomastikin - jonkinmoinen köyhäinhoidollinen leima.

Turkulaiset olivat kuitenkin uteliaita kuulemaan uudesta valtakunnallisesta järjestelmästä. Olihan käänteentekevä aikakausi kansanterveystyössä alkanut. Silloisen terveystoimiston viranhaltijat joutuivat kuukausikaupalla selostamaan turkulaisille, että Turkuun ollaan vasta perustamassa terveyskeskuslääkäreiden virkoja.

Terveystoimen johtajan, lääkintöneuvos Pentti Hauteran puhelimessa oli taas kerran tiedusteltu:
- Koskas tääl Turus sit ruveta antamaan niit terveyskeskuslääkäripalvelui?
- Täällä Turussa valitettavasti... aloitti Hautera kohteliaasti, mutta ei ehtinyt pidemmälle kun kysyjä jo lopetti puhelunsa seuraavasti:
- Ei tartte valittaa. En mä meniskä vaivaishoidon lääkärin tykö. Mä käytän spesialistii...

Edellä selostettu lyhyt keskustelu valottaa hyvinkin terävästi turkulaisuutta. Turkulaiset olivat itsellisiä, itseriittoisiakin. Perusturkulaiset olivat ehkä taipuvaisia jonkinmoiseen vanhoillisuuteen ja herraskaisuuteenkin, yhteiskunnan apua ei sopinut vastaanottaa. Ennen kansanterveyslainsäädäntöä eivät turkulaiset vasemmistopoliitikotkaan heränneet ehdottamaan kunnanlääkäreiden virkojen perustamista. Eihän semmoisia tarvittu. Täällähän oli runsaasti yksityispraktiikkaa harjoittavia lääkäreitä.

Ennen viime kunnallisvaaleja yksi käytetyimmistä vaaliteemoista oli "Turun terveyspalvelut on saatava kuntoon". Kadun mies - ja varmasti moni nainenkin - jäi ihmettelemään, mitenkä terveyspalvelut vasta nyt on saatava kuntoon. Onhan kaupungin valtapuolueilla ollut terveyslautakunnassa jo vuosikymmeniä vahva edustus. Eivät kai nämä puolueet ole voineet päästää palveluja retuperälle?

Olen ollut henkilökohtaisesti mukana rakentamassa turkulaista terveydenhuoltoa. Työ aloitettiin innolla 1970-luvun alkupuolella, osittain aivan nollapisteestä. Uskon, että vuosien kuluessa turkulaiset ovat oppineet hyväksymään ja jopa arvostamaankin kansanterveystyötä. Lähtiessäni eläkkeelle tuntui siltä, että kansanterveystyö sujui oikein mallikkaasti ja suunta oli oikea. Erityisesti pidin arvokkaana, että ennalta ehkäisevään työhön, neuvontaan ja terveyden ylläpitämiseen sekä ympäristöhygieniaan oli panostettu.

On mielenkiintoista seurata miten asiat nyt saadaan kuntoon!
Kirjoittaja Matti Paavola on Turun kaupungin terveystoimen eläkkeellä oleva hallintopäällikkö.