Lumityöt uusiksi, järki mukaan

Katujen ja jalkakäytävien lumitöistä on tässä lehdessä moni mielipiteensä lausunut. Kaikki ovat todenneet, että väärin menee, kun tontinomistajan juuri luomalle jalkakäytävälle kaupungin kunnossapitoauto suuremman oikeudella lykkää lumet kadulta, tukkiipa vielä portinlävenkin. Oman myrkkynsä soppaan heitti valtiovalta säätämällä, että yhdistetyn kevyenliikenteen väylän ja jalkakäytävän kunnossapito kuuluu tontin omistajalle. Päätös lisää entisestään eriarvoisuutta.

Varmaa on, että niin kauan kuin samoilla lumilla on monta eri kunnossapitäjää ilman keskinäistä yhteistyötä, lumet ovat väärässä paikassa ja kaikki tyytymättömiä. Siksi olisikin järkevintä, että kaupunki ottaisi huolehtiakseen kaikkien yleisten kulkuväylien talvi- ja muunkin kunnossapidon.

Asiaa ei tänä talvena saada järjestykseen, tuskin ensi talvenakaan. Melko lyhyellä aikavälillä 1-2 vuotta asia kuitenkin on hoidettavissa, jos halutaan. Kysymys on vain kaluston ja henkilöstön määrästä ja halusta. Työntekijöiden halusta homma ei kiinni ole.

Pitää vain tehdä poliittinen päätös, jossa osoitetaan määrärahat, joilla hankitaan kalustoa ja palkataan työttömistä työläisiä. Henkilöstön ja määrärahojen puute kovalla sektorilla ei ole kausiluonteinen, vaan ympärivuotinen johtuen menneiden lamavuosien rajuista leikkauksista.

Siis kotikuntamme Turku hoitamaan tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät, nehän ovat peruspalveluja. Tarkoitan talvihoidon lisäksi myös muuta kadunhoitoa, mm. kevätsiivousta. Rahoituksen hoitaminen yksistään kiinteistöverolla ei liene oikein, koska kaikkihan katuja käyttävät, eivät vain kiinteistönomistajat.
Seppo Koski