Kiinteistömenot
moninkertaistuneet Turussa

TS:ssa oli 18.2. päätoimittaja Ari Valjakan kirjoitus "Häntä koiraa heiluttaa" ja 21.2. yleisönosastossa kunnossapitopäällikkö Hannu Tervosen kirjoitus "Nykykäytäntö kuntalaisten etu". Kummassakin kirjoituksessa käsiteltiin kiinteistöveroa.

Vuosina 1981-1992 Turun kaupungille maksettiin katumaksua. Ensimmäisenä vuonna katumaksu oli erään asuntoyhtiön kohdalla 0,63 mk/vuosi/asuntojen neliömetriä kohti. Maksu nousi vuosittain ja oli vuonna 1992 seitsenkertainen 4,32 mk/v. Korotus 3,69 mk/m² (585,7 prosenttia).

Kiinteistöveroa koskeva laki tuli voimaan 1993 alusta lukien. Samalla kumottiin kiinteistön harkintaverotusta, asuntoedun verotusta, katumaksuja ja manttaalimaksuja koskevat lait.

Vuonna 1993 kiinteistövero neliömetriä kohti oli 7,44 mk/m²/v ja vuonna 2000 12,14 mk/m²/v. Vero nousi kahdeksan vuoden aikana 4,70 mk/m² eli 63,2 prosenttia.

Osakkeenomistaja on vuosien 1981-1992 aikana maksanut neliömetriä kohti katumaksuja hoitovastikkeen muodossa 35,61 mk ja kiinteistöveroa vuosina 1993-2000 71,88 mk/m².

60 m²:n suuruisen asunnon haltija on vuosina 1981-2000 yhtiövastikkeen muodossa maksanut kaupungille 6 449,40 mk, josta katumaksuna 2 136,60 mk ja kiinteistöverona 4 312,80 mk.

Kiinteistökulut ovat siis Turun kaupungin toimesta kahdenkymmenen vuoden aikana nousseet pilviin. Kiinteistöyhtiöt joutuvat yleensä siirtämään kohonneet kustannukset täysimääräisinä osakkeenomistajille.
Toivo Korpela
isännöitsijä