Sosiaalikeskuksen
toiminta vastuutonta

Sosiaalityöntekijät Tuula Aronen, Ari Järvinen ja Taru Timlin puuttuivat kirjoituksessaan (TS 18.2.) asiaan, joka on huolestuttanut minua pitkään. Kunnan sosiaalilautakunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että tuomioistuin saa lapsen huoltoa koskevassa asiassa lautakunnalta perheen oloja koskevan selvityksen, jotta se voisi perustaa ratkaisunsa riittäviin ja luotettaviin tietoihin. Lapsen huoltoa koskevat asiat on tuomioistuimissa käsiteltävä kiireellisinä. Kuka tahansa ymmärtää, että huoltoriidan venyminen on sekä vanhempien että ennen kaikkea lapsen kannalta raskasta.

Jo hyvin tehty selvitystyö lukuisine neuvotteluineen ja tapaamisineen vie aikaa useita kuukausia, mutta tämä on välttämätöntä, jotta tilanne voitaisiin riittävästi kartoittaa ja näin tarjota tuomioistuimelle mahdollisuus lapsen kannalta parhaan ratkaisun tekemiseen. Tätä taustaa vasten on täysin käsittämätöntä, että pelkkä selvitystyön aloittaminen saattaa Turun sosiaalikeskuksessa kestää jopa yhdeksän kuukautta siitä, kun pyyntö on saapunut tuomioistuimesta sosiaalitoimeen. Näin päästään kirjoittajien mainitsemaan tilanteeseen, jossa selvitys ehkä saadaan tuomioistuimen käyttöön vasta puolentoista vuoden päästä pyynnöstä.

Tilanne on Turussa jatkunut samanlaisena vuosikausia ja Turun sosiaalitoimen kyvyttömyys hoitaa lakisääteisiä velvoitteitaan on laajalti tiedossa. Jos vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, selvitystä joudutaan pyytämään kummankin vanhemman kotipaikasta, ja näin Turku antaa selvityksiä myös muiden paikkakuntien tuomioistuimiin. Eri koulutus- ja neuvottelutilaisuuksissa olen toistuvasti saanut kuulla eri puolilta maata olevilta virkatuomareilta ankaraa kritiikkiä siitä, kuinka Turun muihin kuntiin verrattuna kohtuuton hitaus huomattavasti haittaa ratkaisutoimintaa sinänsä kiireellisessä asiassa.

Syynä ei ole työntekijöiden kyvyttömyys - päinvastoin Turussa käsittääkseni hallitaan tämä alue poikkeuksellisen hyvin - vaan vuosia jatkunut räikeä resurssipula, johon kunta ei työntekijöiden lukuisista pyynnöistä ja asiakkaiden valituksista huolimatta ole mitenkään vastannut. Ratkaisua asiaa ei tuo kirjoituksessa viitattu hajautettu hätämalli, jossa selvitystehtäviä osaksi ohjataan muihin jo ennestään ylikuormitettuihin ja näihin tehtäviin perehtymättömiin yksiköihin ja ilmeisesti aiheutetaan lisäongelmia työn huonontuvan laadun, jääviysongelmien ja asiakkaiden luottamuspulan vuoksi.

Suomessa on lakina voimassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja uudistetussa perustuslaissamme korostetaan voimakkaasti mm. kansalaisten tasa-arvoa. Turun kaupunki toimii nähdäkseni näiden keskeisen tärkeiden säännösten vastaisesti, sillä nykytilanteessa turkulaiselle erolapselle ja -perheelle ei pystytä tarjoamaan laissa edellytettyjä palveluita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteen mukaisessa kohtuullisessa ajassa. Tällaisia jonoja ja odotusaikoja ei ole tullut tietooni yhdestäkään muusta Suomen kunnasta, eikä liioin asiasta vastaavien johtavien viranomaisten näin pitkää reagoimattomuutta.
Eva Gottberg
OTT, siviilioikeuden ma. professori
Turun yliopisto
Oikeustieteellinen tiedekunta